• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter

Integritetspolicy

Jula värnar om din personliga integritet, det ingår i våra grundläggande värderingar om ansvar och ärlighet. Vi arbetar därför löpande med att dina personuppgifter hos Jula är korrekt och säkert hanterade. Vi utgår i vårt dagliga arbete med personuppgifter alltid ifrån gällande rätt och följer både den rättsliga och tekniska utvecklingen på området.

Sättet vi får använda de personuppgifter vi får är noga kontrollerat av lagar och bestämmelser. Det innebär att när du lämnar ditt namn, personnummer, adress eller liknande för att kunna bli medlem, logga in, göra dina inköp hos oss m.m., så förbinder vi oss att hantera dessa uppgifter med integritet och sekretess i enlighet med avtalet med dig och de regler som finns avseende personuppgifter.

För att du som kund alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss har Jula ett utarbetat arbetssätt för hur vi handskas med personuppgifter. I det enskilda fallet får du information om vilka uppgifter som du lämnar (om det inte är uppenbart ändå) och syftet som Jula kan komma att använda dem för.

Nedan kan du som kund eller besökare ta del av information om hur Jula hanterar dina personuppgifter. Policyn beskriver även dina rättigheter gentemot Jula och hur du kan utöva dina rättigheter.*

 

Därför behöver vi dina personuppgifter
Vi vet att du som kund förväntar dig viss nivå av service, smidighet, kunskap och kundkännedom i din relation till oss – och vi är glada att tillhandahålla det. För att vi på Jula ska kunna ge dig ett så relevant och korrekt bemötande som möjligt, samt kontinuerligt utveckla relationen till dig och de erbjudanden vi kan ge dig, är dina kunddata oerhört viktiga. Detta är bakgrunden till varför personuppgifter alls behandlas av Jula. Kundens integritet och förtroende är därmed centralt för Julas verksamhet.

I vårt digitaliserade samhälle idag finns flera anledningar till varför personuppgifter lämnas och behandlas, exempelvis för att kreditköp ska kunna genomföras, säkra returer ske, identiteter bekräftas, bedrägerier undvikas, korrekt kundservice tillhandahållas, eller i samband med medlemskap i JulaClub.

Vi sparar och använder dina lämnade uppgifter för att kunna lova det vi åtagit oss i kontakt och avtal med dig, för att kunna leverera de produkter och tjänster som vi erbjuder. Även kundservice, fakturering, administration, kvalitetsarbete, analys, affärsutveckling, kundupplevelse, information och marknadsföring kräver viss behandling av dina personuppgifter. Dessutom krävs enligt lag viss rapportering till våra svenska myndigheter. Vi använder vidare dina personuppgifter för att undvika problem t.ex. genom kreditupplysning och identifiering av person.

 

Vi ansvarar för dina personuppgifter

Det är Jula AB (org.nr. 556250-6252) som är ansvarig för dina personuppgifter (”personuppgiftsansvarig”), och kontaktinformation till oss finner du nederst i policyn.

 

Andra som får del av dina uppgifter

Jula har till sin hjälp i verksamheten även andra bolag, inom eller utom Julakoncernen. Jula kommer att när det behövs dela eller överföra dina personuppgifter till bolag inom samma koncern som Jula eller till våra samarbetspartners som hjälper oss med vår verksamhet, exempelvis får Jula AB och postförmedlare dina adressuppgifter vid ett e-handelsköp. Detta sker alltid under strikt säkra former i enlighet med gällande lagar och regler.

Vi är måna om att skydda dina personuppgifter från att de används felaktigt. När uppgifterna överförs till annat bolag finns särskilda avtal tecknade med tydliga instruktioner om behandlingsbegränsningar och höga säkerhetskrav.

Personuppgifterna kommer inte att delas eller överföras till bolag utanför koncernen förutom för behandling för Julas räkning, t ex tryckning, distribution, statistik eller administrativa ändamål. Jula kommer inte sälja dina personuppgifter till part utanför koncernen utan ditt godkännande.

Följande kategorier av samarbetspartners får del av dina uppgifter vid behov.

 • Systemleverantörer för CRM-system och ärendehantering. För att kunna administrera klubbmedlemskap och personuppgifter som behövs för att administrera kundförhållandet och nå medlemmarna.
 • Affärssystemsleverantörer behandlar kontaktuppgifter samt transaktionsbaserade uppgifter. Behandlingen är nödvändig för administration av kundens köp – som används vid analys för verksamhetsutveckling samt för att kunna ge kunden översyn över sina transaktioner.
 • Leverantörer av adressuppgifter samt tryck och distribution. Jula använder leverantör för automatisk hämtning och uppdatering av dina adressuppgifter hos folkbokföringen.
 • Samarbetspartners som hanterar betalning. För att hantera betalningar som görs av Julas kunder inhämtas hjälp av leverantörer för att garantera snabb och säker betalning för dig.
 • Samarbetspartners som hanterar IP-adresser kopplat till aktivitet vid besök på hemsida. Bidrar till vårt arbete med förbättring av användarupplevelse och utveckling av hemsida.
 • Samarbetspartner som hanterar personuppgifter i syfte att göra marknadsanalyser och uppföljningar av aktiviteter. Bidrar till vårt arbete med förbättring av användarupplevelse och affärsutveckling.
 • Leverantörer av säkerhetslösningar som t.ex. kamerabevakning. Behövs för att undvika brott.
 • Systemleverantör för wifi-lösning i varuhus. Hanterar kundens personuppgifter för att kunna ge tillgång till wifin. Uppgifterna som samlas in, MAC-adress kopplat till rörelse i varuhusen, kan även komma att användas för affärsutveckling.
 • Systemleverantör för utskick av epost och sms. Behandlar kundens kontaktuppgifter och kan komma att använda demografisk och transaktionsbaserade uppgifter.
 • Samarbetspartners som utför kreditupplysningar för riskminimering vid kreditgivning.
 • Samarbetspartner som krävs i anledning av lagstiftning ex. F-gasförordningen

 

Dessa personuppgifter behandlar Jula

Som vi förklarat ovan finns det många situationer i vår relation när Jula behöver få vissa nödvändiga uppgifter om dig, exempelvis vid köp, besök på Jula.se, vid medlemskap i kundklubb, eller när du kontaktar Julas kundservice.

Personuppgifter du lämnar till oss:

 • Kontakt- och individinformation såsom namn, födelsedatum, person- och samordningsnummer (som även inkluderar siffra för kön), faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, (inklusive för medkontohavare), bild etc.;
 • Användarnamn och lösenord för medlemskap och Mina Sidor; samt 
 • Konto- och betalningsuppgifter, kortinnehavare (dock inte kortnummer och CVC-kod), samt fakturainformation etc.
 • När du använder Julas tjänster eller handlar hos Jula sparar våra system en del uppgifter för att underlätta för dig och oss i uppfyllande av vår relation.

Personuppgifter som Jula har samlat in om dig:

 • Din order- och köp- och klickhistorik som kund, medlem och besökare, inklusive transaktionstidpunkt, varuhus, ”hemvaruhus” och betalsätt;
 • Kundnummer;
 • Samtal, mail, chatt, bild och meddelanden via sociala medier till Julas kundservice eller marknadsavdelning;
 • Användarinformation avseende Julas tjänster, så som svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten;
 • Information om varor och/eller tjänster som du har intresserat dig av på Jula.se genom sökningar och klick;
 • Teknisk enhetsinformation (såsom mobil, dator eller platta) så som IP-adress, språkinställningar, geografisk information om enheten och webbläsarinställningar;
 • Information om öppnande e-post och SMS som Jula har skickat till dig, samt vad du klickat på i meddelandet från Jula;
 • Resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar
 • Kameraövervakning i våra varuhus innebär att indirekt uppgift som endast kan identifiera dig i kombination med annan information behandlas. Genom ditt besök fångas du på film med den information som där framgår, utseende, synliga handikapp osv. Kameraövervakningen liksom de därmed insamlade uppgifterna kontrolleras genom lagstiftning.

I vissa fall använder Jula personuppgifter från andra källor. Exempelvis använder Jula ibland annonsnätverk, mätverktyg eller tredje parter som hjälper Jula att förstå användarbeteende och -preferenser. Exempelvis kan en annonsör ge Jula information om vad som hände efter ett klick på en annons för att Jula ska kunna mäta annonseffektivitet, kunna utveckla affären till kundens önskemål och bli mer relevanta för dig som kund.

Personuppgifter som Jula har samlat in från tredje part:

 • Adressuppdatering, kreditupplysning, inkomstuppgift, skulder hos Kronofogden och annan finansiell information.

 

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

För att få behandla personuppgifter behöver Jula ha både klara ändamål och laglig grund för behandlingen. Saknas något av detta kommer Jula inte att behandla dina uppgifter. Vi samlar aldrig in personuppgifter för att de kanske är ”bra att ha” i framtiden.

För att fullgöra vårt avtal med dig eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås (laglig grund) behandlar Jula dina personuppgifter till följande ändamål:

 • För att bekräfta din identitet, ålder och verifiera dina person- och kontaktuppgifter, inklusive kontroll mot externa källor som Bisnode, BankID, Significat och sms-verifiering;
 • För att administrera din beställning/köp och kundförhållandet, inklusive avisering om leverans, kontakter i samband med försenad leverans, reklamationsärenden och garantiärenden;
 • För att hantera din betalning;
 • För att hantera ditt kreditköp, inklusive kontroll mot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysning från kreditupplysningsbolag, samt egenindrivning av obetalda krediter;
 • För att tillhandahålla dig med information och Julas tjänster;
 • För att kunna hantera ditt medlemskap och användarkonto i enlighet med medlemsvillkoren för den kundklubb du är med i, inklusive behörighet att logga in, göra det möjligt att se din köp-/orderhistorik samt hantera tillhörande förmåner och lojalitetsbelöningar;
 • För att kunna skicka generella erbjudanden och direktmarknadsföring enligt medlemsvillkoren för kundklubben;
 • För att ge dig en personligt anpassad upplevelse, attraktiva erbjudanden och kommunikation som är relevanta för dig enligt medlemsvillkoren för kundklubben, inklusive underlätta för dig genom att du kan spara inköpslista och varukorg eller liknande funktioner (detta möjliggörs genom analyser och cookies (se nedan)); samt
 • Genomföra analyser av användar-/kund-/medlemsuppgifter för att uppfylla Julas åtaganden enligt medlemsvillkoren i kundklubben, sökta ord, användning av jula.se, affärsutveckling och kundstrategi, samt ovan nämnd information.
 • För hemleverans av varor och utlämning av varor i varuhus.
 • Platsinformation om kundens mobila enhet i varuhuset vid nyttjande av Julas lokala nätverk.

Om du inte lämnar de personuppgifter som Jula behöver har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla Julas åtaganden i förhållande till dig. Jula kan då inte ingå avtal eller måste kanske avsluta ett ingånget avtalet.

För att fullgöra en rättslig förpliktelse (laglig grund) behandlar Jula dina personuppgifter till följande ändamål:

 • För att följa tillämplig lagstiftning och fullfölja rättsliga förpliktelser (till exempel avseende krav i bokföringslagen, produktansvar, konsumenträttslig lagstiftning och skydd av personuppgifter i IT-system); samt
 • För att förhindra missbruk så som bedrägerier och identitetskapningar.

I vissa fall har Jula ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning. Sådana berättigade intressen är att kunna erbjuda dig en bättre kund- och köpupplevelse samt ge dig service i form av olika tjänster, så som relevanta och personligt anpassade erbjudanden och kommunikation. Ytterligare ett intresse är Julas affärsutveckling och kundstrategi varför Jula behöver analysera hur tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för våra kunder. Vidare är säkerhet ett berättigat intresse för Jula.

För följande ändamål behandlar Jula dina personuppgifter med stöd av ett berättigat intresse (laglig grund):

 • Om du inte är medlem hos Jula, för att kunna skicka erbjudanden och direktmarknadsföring, såväl generell som personligt anpassad;
 • För kund- och marknadsanalys, affärsutveckling, kundstrategi, samt förbättra våra tjänster för dig så att de presenteras på ett effektivt sätt;
 • Ge dig den kundservice och hjälp som du behöver rörande våra tjänster;
 • För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event.
 • För att kunna hantera och genomföra deltagande i eventuella tävlingar och event. För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra företagets tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort; samt
 • För att förhindra missbruk, förhindra olovlig inloggning, samt förebygga, förebygga och utreda/anmäla brott mot företaget

Vidare behandlar Jula ditt personnummer för att kunna säkerställa din identitet och uppdatera medlemsregister med din postadress. Användning av personnummer för säker identitet är enda garantin för att värdehandlingar som presentkort och bonuscheckar inte hamnar i fel händer eller att någon annan bedrägligt handlar i ditt namn.

I vissa fall har Jula bett om ditt samtycke för viss behandling där det är enda möjliga lagliga grund.

 

Automatiserat beslutsfattande

I följande fall fattas beslut automatiskt: vid beviljande eller nekande av kreditlimit, samt personliga erbjudanden i vissa fall.

 

Här behandlar Jula dina personuppgifter

Personuppgifterna kommer enbart i undantagsfall överföras till land utanför EES/EU (eller andra av EU godkända länder) och i så fall på ett säkert och lagenligt vis. Jula strävar alltid till att finna alternativa lösningar för dessa undantagsfall. Vi har biträdesavtal med våra samarbetspartners för att tillse att de följer våra instruktioner avs. behandlingen.

I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från EU-kommissionen om att tredjelandet ifråga har en adekvat skyddsnivå, eller så ska lämpliga skyddsåtgärder vidtagits. Exempel på sådana åtgärder som Jula godtar är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler och USA:s Privacy Shield.

Ibland kan det förekomma länkar till externa parter på jula.se, exempelvis en länk direkt till en produkts producent. Om du besöker de externa parternas websidor kan de behandla dina personuppgifter. Detta ligger dock bortom Julas kontroll, ansvar och integritetspolicy.

 

Såhär länge behandlar Jula dina personuppgifter

Jula har etablerade gallringsrutiner i sin verksamhet som bestämmer hur länge Jula behandlar dina uppgifter. Som huvudregel kommer dina personuppgifter behandlas till dess att de inte längre behövs för ändamålen i relationen med Jula. Detta är så länge det är nödvändigt för att utföra våra avtalsmässiga eller rättsliga åtaganden gentemot dig, samt så länge det krävs enligt lag. När Jula behandlar dina personuppgifter för att uppfylla lagkrav behandlar Jula uppgifterna endast så länge som det behövs för respektive ändamål. Jula har också rätt att behandla dina personuppgifter under rimlig tid för att tillvarata Julas rättsliga intressen.

I enlighet med gällande lagstiftning har Jula rätt att lagra dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under en tid efter ditt köp genomförts eller att vårt avtal löpt ut. Jula behandlar dina kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig under den tid som är aktuell enligt gällande dataskyddslagstiftning, marknadsföringslag och praxis – vilket beror på situationen.

Om du särskilt lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring kommer Jula att behandla personuppgifter som används till enbart direktmarknadsföringen tills du avregistrerar dig eller meddelar oss att du inte längre vill motta direktmarknadsföring. Ofta används dock uppgifterna även till andra ändamål varför behandlingen kan fortsätta, men vi slutar skicka dig direktmarknadsföring.  

När du har registrerat dig i någon av våra kundklubbar behandlar Jula dina personuppgifter till dess att du avregistrerar dig eller annars medlemskapet löper ut. Vi raderar dock kopplingen mellan kund och transaktion 24 månader efter medlemskapet upphört.

De indirekta personuppgifter som registrerats av våra övervakningskameror i våra varuhus raderas automatiskt efter 30 dagar. Undantag kan vara om brott begåtts då uppgifterna kan komma att hanteras något ytterligare för att lagföra brottslingen och tillvarata Julas intressen.

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån Jula är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

 

Jula skyddar dina personuppgifter

Jula vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga kommer åt dem. Vi förbättrar kontinuerligt våra system och ser ständigt över regler och rutiner för att skydda våra system. Vi, och i förekommande fall våra samarbetspartners, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar, antivirusprogram och andra tekniska lösningar för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system.

Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Vi tillser att endast de anställda eller uppdragstagare som behöver dina uppgifter i sitt arbete för Jula har behörighet att ta del av dem. Endast vissa av våra anställda har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras och det krävs behörigt lösenord och användarnamn för att logga in i dessa system. När vi hanterar känslig information såsom kreditkortsnummer, personnummer (inklusive siffra för kön), hälsa och eventuell annan information, görs det enligt vedertagna säkerhetsregler.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som Jula behandlar om dig. Mycket av den informationen finner du i denna policy eller under Mina Sidor på Jula.se.

Du har rätt att begära rättelse så att felaktiga personuppgifter blir korrigerade, något Jula förövrigt uppskattar och som våra klubbmedlemmar förbundit sig att göra.

Du har också rätt att begära radering av vissa eller alla dina personuppgifter. I vissa fall har du också rätt att invända mot Julas behandling av dina personuppgifter. Det finns dock undantag för de fall personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålen eller om det finns en rättslig förpliktelse som innebär att Jula måste spara personuppgifterna.

För de fall Jula behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning har du rätt att invända mot behandlingen. Jula fryser då behandlingen i möjligaste mån för en förnyad intresseavvägning, vi omprövar helt enkelt vår tidigare gjorda intresseavvägning. För att vi ska behandla dina uppgifter baserat på berättigat intresse måste Julas berättigade intresset väga tyngre än ditt intresse av att inte få dina uppgifter behandlade. Att ibland ompröva sina beslut är nyttigt och helt i enlighet med Julas värdegrund om att alltid förbättra oss.

Om ett automatiserat beslut hos Jula haft rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkat dig har du rätt att invända mot beslutet och istället få ett beslut av en person på Jula.

Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till Jula i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Vilket formatet är beslutar Jula, men vi strävar efter enkelhet och följer den tekniska utvecklingen på området.

Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för generell och personligt anpassad direktmarknadsföring och kundanalys. Du har även rätt att återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Notera dock att vissa avtal och relationen mellan dig och Jula kan förutsätta behandling av personuppgifter för att kunna genomföras eller bibehållas.

Jula tar normalt sett inte betalt för de åtgärder vi vidtar med anledning av dina rättigheter tillhandahålls.

Om du inte är nöjd med hur Jula behandlar dina personuppgifter och den information vi gett dig, har du rätt att lämna klagomål till Integritetsmyndigheten eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över vår hantering av personuppgifter.

 

Ändring av Integritetspolicyn

Jula har rätt att uppdatera och ändra i Integritetspolicyn. Ändringarna kommer att informeras om på Jula.se, en månad innan villkorsändringen träder i kraft. De vid var tid gällande villkoren finns tillgängliga på Jula.se i nedladdningsbart format.

 

Frågor till Jula

Om du har frågor kan du alltid ta kontakt med oss på Jula. Du har rätt att en gång per kalenderår begära kostnadsfri information om dina egna personuppgifter, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du skicka en skriftlig begäran till oss på nedanstående adress. Den skriftliga begäran ska vara undertecknad av dig personligen. Svaret kommer skickas till din folkbokföringsadress eller annan adress vi kan acceptera som säkert tillhörande dig.

Vi förbehåller oss dock rätten att vid uppenbart ogrundad eller orimliga begäran antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna eller att inte tillmötesgå begäran.

Du når personuppgiftsansvarige Jula AB, org.nr. 556250-6252, på adress:
Jula Dataskyddsombudet, Box 363, 532 24 Skara, telefon nr. 0511-34 20 00, email dpo@jula.se.

För mer information är du välkommen att kontakta Julas kundservice på hemsidan eller på 0511-34 20 00.

 

Integritetspolicyn fastställdes av Jula AB den 24 maj 2018.

* Utöver denna policy gäller även de avtal du ingått med Jula, framförallt vid köp eller medlemskap i någon av Julas kundklubbar