• Alltid fri frakt till varuhus
  • Fri frakt till ombud från 999.-
  • Öppet köp i 60 dagar
  • 15 000 noga utvalda produkter

Integritetspolicy

 

1. Vem som ansvarar för personuppgiftsbehandlingen och kontaktuppgifter

Det är Jula AB, organisationsnummer 556250-6252 som är personuppgiftsansvarig vid behandlingen av dina personuppgifter som kund och som är ansvarig för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Julakoncernen har utsett ett datakyddsombud som kan nås via mail dpo@jula.com eller brevledes till adressen Jula AB, Att: Dataskyddsombud, Box 363, 532 24 Skara. Vid frågor om Julas personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud.

 

2. När behandlar vi kunders personuppgifter

Beroende på vad du gör i kontakten med Jula, när du besöker våra varuhus, digitala plattformar, gör ett köp hos Jula eller på annat sätt är i kontakt med oss kan de personuppgiftsbehandlingar som anges nedan under 2.1 – 2.10 bli aktuella. De personuppgifter vi behandlar är personuppgifter som du ger oss om inte annat framgår nedan. Vi har biträdesavtal med våra samarbetspartners och leverantörer som utför personuppgiftsbehandlingar för Julas räkning. Genom detta säkerställer vi att våra samarbetspartner och leverantörer ger tillräkliga garantier för att behandlingen uppfyller kraven i dataskyddsförordningen, dina rättigheter skyddas och att behandlingen sker enligt våra instruktioner.

Vänligen läs de behandlingar som är tillämpliga för dig beroende på vilken kontakt du har med oss.

2.1. Vid ett köp i varuhus eller via vår e-handel

2.1.1. Vilka personuppgifter behandlar vi och varför

Vid köp i varuhus eller via vår e-handel: När du som kund handlar hos Jula behandlar vi dina personuppgifter i syfte att administrera, genomföra och hantera ditt köpeavtal med avtal som laglig grund. Vid ett köp i våra varuhus behandlar vår samarbetspartner din betal- och kreditkortsinformation. (Se även avsnitt 2.9 om kamerabevakning). Vid ett köp via vår e-handel behandlar vi ditt namn, adress, telefonnummer, mailadress, betal- och kreditkortsinformation och/eller uppgifter i anslutning till det betalningssätt du väljer att genomföra ditt köp med, IP-nummer, köp- och ordertransaktion för att kunna genomföra, administrera ditt köp hos oss och leverera dina varor till dig. (Handlar du eller ditt Företag som medlem i våra lojalitetsklubbar och/eller på faktura se avsnitt 2.2, 2.3 och 2.4. Se även avsnitt 2.7 om ’Cookies’ och vår cookiepolicy när du besöker våra digitala plattformar).

Vid ett köp via e-handel och/eller för medlemmar i varuhus behandlar vi din mailadress, namn och köp- och ordertransaktion med berättigat intresse som laglig grund i syfte att samla in produktrecensioner för att förbättra kundernas köpupplevelser. Du väljer om du vill göra en kundrecension och vilka personuppgifter du då delar i din recension.

F-gasförordningen kräver att installationen av vissa produkter (ex luftvärmepump) innehållande farliga ämnen måste ske av en behörig installatör. Vid köp av dessa varor, vilket specificeras vid aktuell produkt, kan du som kund ta hjälp av oss att ta kontakt med en behörig installatör. Jula behandla då dina personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, mailadress, ordernummer och eventuellt din installationstid i syfte att administrera installationen för att uppfylla vårt avtal med dig men också för att det krävs av lag (F-gasförordningen).

2.1.2. Tillgång till personuppgifter och uppgifter från tredje part

När du genomför ett köp hos Jula behandlar Jula och bolag inom Julakoncernen ovan nämnda personuppgifter. Vi delar också personuppgifterna med våra samarbetspartner och leverantörer som exempelvis systemleverantörer och fraktbolag för att kunna uppfylla vårt avtal med dig och genomföra ditt köp. Om du vid köp av en luftvärmepump vill anlita Julas samarbetspartner för att utföra installationen kommer vi att dela dina personuppgifter med vår installationspartner. Personuppgifterna kommer enbart i undantagsfall överföras till land utanför EU/EES (eller andra av EU godkända länder) och i så fall på ett säkert och lagenligt vis. Se även avsnitt 4.

För att genomföra betalningar med betal-eller kreditkort vid köp i våra varuhus eller via vår e-handel använder vi Adyen N.V (”Adyen”) som leverantör av betalningslösning. Adyen är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker vid en betalning eller eventuell återbetalning av ditt köp. Adyens integritetspolicy hittar du här.  När du väljer att betala ditt köp via vår e-handel med PayPal är PayPal personuppgiftsansvariga för den behandling som sker av dina personuppgifter. Paypals integritetspolicy finner du här. När du väljer att betala ditt köp med Swish delar vi dina personuppgifter med leverantören för Swish men det är din bank som är personuppgiftsansvarig vid den behandling som görs för att genomföra betalningen. Vi hänvisar då till din banks integritetspolicy. Detta gäller även när du väljer att betala ditt köp genom att göra en direktbetalning via bank. Från samtliga parter får vi uppgifter och bekräftelse på genomfört köp som vi lagrar tillsammans med ditt köp. Denna information kommer då från tredje part.

2.1.3. Dina rättigheter vid ett köp

När vi behandlar dina personuppgifter för att du gör ett köp hos oss har du rätt att få de uppgifter du lämnat rättade om de är felaktiga, att få uppgifterna raderade om de inte längre behövs för syftet, tillgång till de uppgifter du lämnat till oss, till dataportabilitet för de uppgifter som behandlas med anledning av vårt köpeavtal och du har rätt att invända eller i vissa fall begränsa behandlingen av de personuppgifter som behandlas med berättigat intresse som grund. Läs mer om dina rättigheter i avsnitt 5.

2.2. Som medlem i JulaClub

2.2.1. Vilka personuppgifter vi behandlar och varför

Som medlem i vår lojalitetsklubb behandlar vi dina personuppgifter i syfte att administrera medlemskapet för att uppfylla vårt avtal med dig med avtalet som laglig grund. De personuppgifter vi behandlar om dig är uppgifter för identifiering och vid ansökan om medlemskap, det är namn, adressuppgifter, personnummer, telefonnummer, mailadress, order-/köp- och transaktioner, betal- och kortinformation, kundnummer samt uppgifter för att logga in på Mina Sidor. När du ansöker om och blir medlem i JulaClub registrerar vi kontakt- och individuppgifterna nämnt ovan du ger till oss och skapar upp ett kundnummer kopplat till dessa uppgifter. För att identifiera dig som medlem i JulaClub behandlar vi ditt personnummer eller kundnummer. Jula registrerar sedan dina transaktioner på ditt kundnummer för att kunna ge dig förmåner samt räkna bonuspoäng i syfte att skicka bonuscheckar till dig för lojalt handlande. Betal- och kortinformationen registreras för dina köp och kopplas till ditt kundnummer. Väljer du att skapa ett konto på Mina Sidor på våra digitala plattformar för att få tillgång till dina medlemsuppgifter kommer vi även att behandla de uppgifter som krävs för att logga in. Som medlem lagras dina kvitton digitalt på ditt kundnummer och om du är ansluten till Kivras digitala brevlåda skickas även ditt kvitto efter genomfört köp till Kivra.

Vi analyserar din order- och köphistorik för att utveckla verksamheten och i relation till t ex din ålder och vart du är bosatt förbättra vår marknadsföring mot medlemmar och ge dig som kund översyn över dina transaktioner. Jula för statistik på de varor du köper i syfte att förbättra vår lojalitetsklubb, de förmåner och erbjudanden vi ger till våra medlemmar.  Vi behandlar också ditt personnummer för att hålla adressuppgifterna uppdaterade.

Som medlem i JulaClub behandlar vi också dina personuppgifter i syfte att marknadsföra oss gentemot dig med berättigat intresse som grund. Jula skickar marknadsföring via mail och sms några gånger per vecka om de förmåner, rabatterade priser och annan relevant marknadsföring som gäller för JulaClub medlemmar samt riktad marknadsföring i samma kanaler beroende på de köp du gjort. När vi skickar marknadsföring till dig analyserar vi och för statistik på den marknadsföring du väljer att öppna eller de produkter du väljer att köpa för att se vad du finner intressant i syfte att skicka än mer relevant marknadsföring till dig. Jula behandlar dina personuppgifter med berättigat intresse i syfte att utvärdera, utveckla och förbättra företagets tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort.
  

2.2.2. Tillgång till personuppgifter och uppgifter från tredje part

Jula och bolag inom Julas koncern behandlar nämnda personuppgifter och delar uppgifterna med våra samarbetspartner och leverantörer såsom systemleverantör för CRM-system, affärssystemleverantörer som behandlar order-och köphistorik och leverantör för utskick av mail och sms.

För att kunna hålla vårt adressregister uppdaterat delar vi ditt personnummer med vår samarbetspartner. Samarbetspartnern meddelar Jula om dina adressuppgifter ändrats. Skiljer adressuppgifterna mot vad vi har registrerat sedan tidigare uppdaterar vi vårt register med de nya uppgifterna. Dessa personuppgifter kommer därmed från en tredje part.

Efter att vi skickat dina kvitton till Kivras digitala brevlåda så är Kivra AB personuppgiftsansvarig för den fortsatta behandlingen av dina personuppgifter. Kivras integritetspolicy hittar du här.

Personuppgifterna kommer enbart i undantagsfall överföras till land utanför EU/EES (eller andra av EU godkända länder) och i så fall på ett säkert och lagenligt vis. Se även avsnitt 4.

2.2.3. Dina rättigheter inom JulaClub

När vi behandlar dina personuppgifter som medlem i vår lojalitetsklubb har du rätt att få de uppgifter du lämnar rättade om de är felaktiga, att få uppgifterna raderade om de inte längre behövs för syftet, tillgång till de uppgifter du lämnat till oss, till dataportabilitet för de uppgifter som behandlas med anledning av vårt medlemskapsavtal, rätt att invända mot behandlingen eller i vissa fall begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Du kan närsomhelst invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring i ett av oss utskickat mail eller genom att kontakta kundservice. Läs mer om dina rättigheter i avsnitt 5.

2.3. Vid köp på faktura som medlem i JulaClub

2.3.1. Vilka personuppgifter vi behandlar och varför

Personuppgiftsbehandling vid en ansökan om kredit/höjning av kredit: Förutom den personuppgiftsbehandling som sker om du är medlem i JulaClub i (se avsnitt 2.2) gör Jula ytterligare behandlingar och behandlar fler personuppgifter om du väljer att ansöka om/inneha och handla på faktura kopplat till ditt medlemskap. Dessa behandlingar görs i syfte att hantera din ansökan om kredit, bedöma din kreditvärdighet, lägga upp en kreditlimit,  fakturera dina köp och driva in din fordran, dvs. för att administrera din kredit med avtal som laglig grund.

Jula behandlar dina personuppgifter vid identifiering och signering av kredit. När du ansöker om en kredit hos Jula eller önskar höja din kreditlimit görs en kreditbedömning av dig genom att skicka ditt personnummer till vår samarbetspartner för kreditupplysningar.  Kreditbedömningen och beslutet av nämnda bedömning sker automatiskt och inbegriper profilering och kommer att avgöra om du beviljas en kredit eller inte. Jula har hos vår samarbetspartner en upprättad kreditmall där dina personuppgifter värderas och profileras och risken för en betalningsanmärkning inom ett år bedöms.  De personuppgifter som värderas är ålder, var du är bosatt, civilstånd och dina ekonomiska personuppgifter som inkomst, eventuell skuld hos Kronofogdemyndigheten och annan relevant ekonomisk information. Önskar du en höjning av din kredit och beslutet görs manuellt av en handläggare kan även din tidigare köp- och betalningshistorik hos Jula värderas in.

Personuppgiftsbehandling vid betalning på faktura: När du väljer att betala ditt köp med faktura behandlar vi de personuppgifter nämnt ovan i avsnitt 2.2 för att på ditt kundnummer registrera vilka varor som köpts och var de köpts med syfte att kunna fakturera dig för de köp du gjort. Jula registrerar och följer de betalningar du gör till oss för att säkerställa att du betalar din skuld och bedöma om vi behöver skicka en påminnelsefaktura till dig eller säga upp din kredit och skicka din skuld till inkasso för indrivning. När och om skulden fullbetalts till inkasso kommer Jula att göra en ny kreditbedömning enligt ovan för att se om du som medlem ska ha möjlighet att kunna handla på faktura igen.

2.3.2. Tillgång till personuppgifter och uppgifter från tredje part

Jula och bolag inom Julas koncern behandlar ovan nämnda personuppgifter och delar uppgifterna med våra samarbetspartner och leverantörer såsom systemleverantör kundreskontra, leverantörer som  skriver ut, skickar och levererar fakturor eller om du inte betalar din skuld de inkassobolag vi samarbetar med. Vid identifiering av ansökan och signering kreditavtalet delar vi dina uppgifter med vår samarbetspartner för signering. De uppgifter vi sen får tillbaka från vår samarbetspartner kopplas till din identifiering eller signering och lagras hos oss. Detta är då uppgifter vi fått från vår samarbetspartner. Det är den bank du använder som är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker i och med din identifiering eller signering och vi hänvisar till din banks integritetspolicy för mer information.

Vi delar ditt personnummer med vår samarbetspartner för kreditupplysningar som genom personnumret hämtar in uppgifter från tredje part såsom Skatteverket, Försäkringskassan, andra kreditupplysningsföretag, inkassobyråer och Kronofogdemyndigheten. Blir du kontaktad av Intrum Sverige AB (”Intrum”) med anledning av att du inte betalat din faktura så är det Intrum som är personuppgiftsansvarig. Vi hänvisar till deras integritetspolicy här. Väljer inkassobolaget att ta hjälp av Kronofogdemyndigheten för att driva in din skuld kommer de att dela dina personuppgifter med Kronofogdemyndigheten som då är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter.

Personuppgifterna kommer enbart i undantagsfall överföras till land utanför EU/EES (eller andra av EU godkända länder) och i så fall på ett säkert och lagenligt vis. Se även avsnitt 4.

2.3.3. Dina rättigheter vid köp på faktura

Vid ett automatiserat beslut inbegripet profiliering, har du har rätt att överklaga beslutet och få beslutet omprövat av en handläggare, en förklaring till beslutet och rätt att framföra dina synpunkter. Kontakta då Julas kundservice. När Jula behandlar dina personuppgifter har du rätt att få de uppgifter du lämnar rättade om de är felaktiga, att få uppgifterna raderade om de inte längre behövs för syftet, tillgång till de uppgifter du lämnat till oss, till dataportabilitet för de uppgifter som behandlas med anledning av vårt kreditavtal och du har rätt att invända eller i vissa fall begränsa behandlingen av de personuppgifter som behandlas. Läs mer om dina rättigheter avsnitt 5.

2.4. Företag som är medlemmar i JulaPro

2.4.1. Vilka personuppgifter vi behandlar och varför

Vid ansökan om medlemskap, kredit kopplat till medlemskapet och höjning av kredit:  Jula  behandlar personuppgifter för de som är behöriga att teckna firman, ägare och ledning och för personer som är behöriga att göra köp och administrera kontot hos Jula för Företagets räkning med avtalet som laglig grund. Jula behandlar ditt namn, adressuppgifter, mailadress, personnummer och om tillämpligt vid ansökan om kredit för enskilda firmor finansiell information (såsom skulder och inkomster) och för ägare och ledning kontrolleras även betalningsanmärkningar med syfte att bedöma Företagets kreditvärdighet och administrera kontot.

Jula behandlar firmatecknares personuppgifter vid identifiering och signering av medlemskap och kredit. När  det företag du äger eller företräder ansöker om en kredit hos Jula eller önskar höja Företagets kreditlimit görs en kreditbedömning av Företagets ekonomi samt ägare och ledning. Kreditbedömningen och beslutet av nämnda bedömning sker automatiskt och inbegriper profilering och kommer att avgöra om Företaget beviljas en kredit eller inte. Jula har hos vår samarbetspartner en upprättad kreditmall där Företagets uppgifter värderas och profileras och risken för en betalningsanmärkning inom ett år bedöms.

Vid ett köp: För dig som är behörig att ingå köp för företagets räkning registreras ditt namn, eventuellt referensnummer och personnummer kopplat till Företagets kundnummer för att identifiera dig som behörig att handla för Företaget och registrera dig som ansvarig vid ett visst köp. Din order- och köphistorik kopplas till Företagets kundnummer.

Som primär kontaktperson för Företaget behandlar vi också dina personuppgifter i syfte att marknadsföra oss gentemot det Företag du representerar med berättigat intresse som grund. Jula skickar marknadsföring via mail och sms några gånger per månad om de förmåner, rabatterade priser och annan relevant marknadsföring som gäller för JulaPro- medlemmar samt riktad marknadsföring i samma kanaler beroende på de köp Företaget gjort. När vi skickar marknadsföring till dig analyserar vi och för statistik på de mailutskick du väljer att öppna eller de produkter du väljer att köpa för att se vad du finner intressant i syfte att skicka än mer relevant marknadsföring rörande ditt Företag.

2.4.2. Tillgång till personuppgifter och uppgifter från tredje part

Jula och bolag inom Julas koncern behandlar ovan nämnda personuppgifter och delar uppgifterna med våra samarbetspartner och leverantörer såsom exempelvis systemleverantör för CRM-system, affärssystemleverantörer som behandlar order-och köphistorik, leverantör för utskick av mail och sms samt leverantör av vårt kundreskontrasystem. Vid identifiering och signering av ansökan som medlem delar vi dina uppgifter med vår samarbetspartner för signeringstjänst. De uppgifter vi sen får tillbaka från vår samarbetspartner kopplas till din identifiering eller signering och lagras hos oss. Detta är då uppgifter vi fått från vår samarbetspartner. Det är den bank du använder som är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker i och med din identifiering eller signering och vi hänvisar till din banks integritetspolicy för mer information. Vid en bedömning av Företagets kreditvärdighet hämtar vår samarbetspartner för kreditupplysningar in uppgifter gällande dig som firmatecknare eller styrelsemedlem för Företaget från tredje part som exempelvis Skatteverket, Försäkringskassan, andra kreditupplysningsföretag, inkassobyråer och Kronofogdemyndigheten. Genomför du ett köp på faktura för Företaget som inte betalas kommer vi att dela personuppgifterna som står på fakturan med vårt inkassobolag.

Personuppgifterna kommer enbart i undantagsfall överföras till land utanför EU/EES (eller andra av EU godkända länder) och i så fall på ett säkert och lagenligt vis. Se även avsnitt 4.

2.4.3. Dina rättigheter vid personuppgiftsbehandling inom JulaPro

Vid ett automatiserat beslut inbegripet profiliering, har du har rätt att överklaga beslutet och få beslutet omprövat av en handläggare, en förklaring till beslutet och rätt att framföra dina synpunkter. Kontakta då Julas kundservice. När vi behandlar dina personuppgifter för att du eller ett förtag du äger eller arbetar hos är medlemmar i vår medlemsklubb har du rätt att få de uppgifter du lämnar rättade om de är felaktiga, att få uppgifterna raderade om de inte längre behövs för syftet, tillgång till de uppgifter du lämnat till oss och du har rätt att invända eller i vissa fall begränsa behandlingen av de personuppgifter som behandlas med pga av berättigat intresse.  Du kan närsomhelst invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring i ett av oss utskickat mail eller genom att kontakta kundservice. Läs mer om dina rättigheter i avsnitt 5.

2.5. I kontakt med kundservice

2.5.1. Vilka personuppgifter vi behandlar och varför

Generell kontakt med kundservice: När du kontaktar kundservice behandlar Jula dina personuppgifter med berättigat intresse som laglig grund för att kunna bistå dig i din fråga, utveckla vårt serivce- och kundbemötande, vår personal och ge dig bättre service. De personuppgifter vi behandlar är de du delar med oss vanligtvis vid mail (mailadress, namn, adress och kundnummer), vid telefon (namn, adress, telefonnummer, kundnummer och din röst) och vid chatt (namn, adress, telefonnummer, kundnummer, IP-adress).

Reklamation och garantiärenden: Om din kontakt med kundservice gäller reklamation, garanti eller frågor kring ett köp kan den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter vara att uppfylla vårt avtal med dig istället för berättigat intresse som ovan. Vid reklamation- och garantiärenden behandlar vi dina personuppgifter för att uppfylla vårt avtal med dig. De personuppgifter vi behandlar är de uppgifter du ger till oss såsom namn, adress, telefonnummer, mailadress, kvitto- och ordernummer, bilder, kort- och betalningsinformation, bankkontonummer allt för att kunna hantera ditt ärende. Uppgifterna kan även vara våra egna lagrade uppgifter vi erhållt från dig när ditt köp genomfördes exempelvis om du genomfört köpet som medlem (se avsnitt 2.2 och 2.3). Personuppgifterna behandlas för att bekräfta ditt köp hos oss, utreda varorna och säkerställa våra skyldigheter enligt avtalet samt om aktuellt vid en godkänd reklamation- eller grantiärende om tillämpligt återbetala dig pengar eller att tillse att du får en ny vara.

Medlemskapsärenden: Om din kontakt med kundservice gäller frågor kring ditt medlemskap kan den lagliga gruden för att behandla dina personuppgifter vara för att uppfylla vårt avtal med dig istället för berättigat intresse. Vi hänvisar då till avsnitt 2.2 och 2.3.

2.5.2. Tillgång till personuppgifter och uppgifter från tredje part

Dina personuppgifter behandlas av Jula och inom Julas koncern och överförs till våra samarbetspartner och leverantörer för behandling åt oss för att uppfylla ovan nämnda syfte såsom samarbetspartners för att hantera ärendet och fraktbolag för att kunna skicka varan tillbaka till oss. Personuppgifterna kommer enbart i undantagsfall överföras till land utanför EU/EES (eller andra av EU godkända länder) och i så fall på ett säkert och lagenligt vis. Se även avsnitt 4.

2.5.3. Dina rättigheter vid kontakt med kundservice

När vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att få de uppgifter du lämnar rättade om de är felaktiga, att få uppgifterna raderade om de inte längre behövs för syftet, tillgång till de uppgifter du lämnat till oss, till dataportabilitet för de uppgifter som behandlas med anledning av vårt köpeavtal och du har rätt att invända mot behandlingen eller i vissa fall begränsa behandlingen av de personuppgifter som behandlas pga berättigat intresse. Läs mer om dina rättigheter i avsnitt 5.

2.6. I av Jula anordnade tävlingar

2.6.1. Vilka personuppgifter vi behandlar och varför

När du väljer att delta i någon av de tävlingar som Jula anordnar behandlar vi de personuppgifter du ger oss såsom namn, adress, mailadress, telefonnummer, användarnamn och bilder med berättigat intresse som laglig grund. Syftet med tävlingarna är att marknadsföra Jula och våra produkter. Tävlingarna kan anordnas digitalt eller i våra varuhus och Jula kommer då att behandla personuppgifter för att identifiera och administrera ditt deltagande i tävlingen. 

2.6.2. Tillgång till personuppgifter och uppgifter från tredje part

Personuppgifterna behandlas endast av Jula och inom vår koncern. Om tävlingen sker på sociala medier som exempelvis Instagram så är Jula inte personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter i tävlingen som inte utförs av Jula. Vi hänvisar då till det specifika mediets integritetspolicy där tävlingen genomförs. Personuppgifterna kommer enbart i undantagsfall överföras till land utanför EU/EES (eller andra av EU godkända länder) och i så fall på ett säkert och lagenligt vis. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Se även avsnitt 3.

2.6.3. Så länge behandlas dina personuppgifter

Jula behandlar dina uppgifter i sex månader internt efter att tävlingen slutförts om inte längre lagring krävs av lag men (om tillämpligt) inlägget i det specifika mediet och dina personuppgifter kopplat till detta ansvarar du själv för att ta bort alternativt om möjligt av Jula att du ber oss att ta bort dessa.

2.6.4. Dina rättigheter vid personuppgiftsbehandling kopplat till anordnade tävlingar

När vi behandlar dina personuppgifter med anledning av ditt deltagande i en tävling har du rätt att få dina personuppgifter rättade om de är felaktiga, att få uppgifterna raderade om de inte längre behövs för syftet, tillgång till de uppgifter du lämnat till oss och du har rätt att invända eller i vissa fall begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer om dina rättigheter i avsnitt 5.

2.7. Cookies

2.7.1. Vilka personuppgifter vi behandlar och varför

Läs mer om vår hantering av cookies i vår cookiepolicy.

Vid ett besök på våra digitala plattformar och under förutsättning att du ger oss ditt samtycke behandlar Jula med samtycket som laglig grund dina personuppgifter i syfte att kunna utföra de tjänster vi erbjuder dig såsom att presentera varor, göra köp via vår e-handel, kommunicera med oss, marknadsföra oss gentemot dig och analysera och föra statistik på ditt beteende på de digitala plattformarna för att kunna göra förbättringar för våra kunder och deras köpupplevelse. Personuppgifter vi behandlar är beroende på vad du gör på våra digitala plattformar och beroende på det samtycke du lämnar till oss men kan vara språkinställningar, geografisk information om enheten, webbinställningar, information om de varor som intresserat dig, sparade varukorgar eller inköpslistor osv.

Vi analysera hur du använder våra digitala plattformar för att förbättra våra produkter och tjänster genom Google Analytics analystjänst. Analystjänsten innebär att vi maskerar delar av av ditt IP-nummer på den enhet du använder för att besöka våra digitala plattformar och  när vi utför analysen av hur du använder/det beteende du har på våra digitala plattofrmar kommer vi alltså inte se vem du är. De personuppgifter vi behandlar om dig är information såsom dina aktiviteter på våra digitala plattformar exempelvis vart du klickar,  svarstid på sidor, information om din enhet/webbläsare och ytterligare information vi får från Google som hur du hittade till våra digitala plattformar.

Jula använder också Microsoft Clarity för att spåra dina användaraktiviteter på våra digitala plattformar. Microsoft Clarity ger varje användare ett unikt användarID och all användarinformation och beteende kopplat till detta användarID är personuppgifter vi behandlar.

Vi behandlar också dina personuppgifter i syfte att personalisera och marknadsföra våra produkter och varumärken genom att visa dig erbjudanden, produkter och marknadsföring online som vi tror kan vara av intresse för dig.

2.7.2. Tillgång till personuppgifter och uppgifter från tredje part

Jula och bolag inom Julas koncern behandlar nämnda personuppgifter och delar uppgifterna med våra samarbetspartner och leverantörer  för att uppfylla ovan nämnda syften. Personuppgifterna kommer enbart i undantagsfall överföras till land utanför EU/EES (eller andra av EU godkända länder) och i så fall på ett säkert och lagenligt vis. Se även avsnitt 4.

Vi delar dina personuppgifter med Google LCC och dess dotterbolag och de kommer fortsätta att behandla dina personuppgifter för deras egna syften och blir personuppgiftsansvariga  för dina personuppgifter. Google informerar dig separata om denna lagring. Du hittar Googles integritetspolicy här. 

Vi kommer även att dela dina personuppgifter med Microsoft. Microsoft är personuppgiftsansvarig för den fortsatta behandling som görs av dina personuppgifter efter att vi delat dessa med Microsoft. Denna behandling görs med syfte att kunna förse kunder och förbättra deras produkt Microsoft Advertising. Du hittar Microsofts integritetspolicy här.

Vi delar vår marknadsföring med dig på andra hemsidor som du besöker samt på Google (inklusive YouTube),  Snapchat, och Facebook (inklusive Instagram). Se respektive parts integritetspolicy vid deras namn.

2.7.3. Dina rättigheter vid personuppgiftsbehandling kopplat till cookies

Du kan hindra Google Analytics från att använda dina personuppgifter genom att ladda ner och installera detta tillägg till din webbläsare.

När vi behandlar dina personuppgifter för att du besöker våra digitala kanaler har du rätt att få de uppgifter du lämnar rättade om de är felaktiga, att få uppgifterna raderade om de inte längre behövs för syftet, tillgång till de uppgifter du lämnat till oss, till dataportabilitet och du har rätt att invända eller i vissa fall begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till personuppgiftsbehandling som Jula gör genom lagring av cookies. En återkallelse av samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan den återkallas. Läs mer om dina rättigheter i avsnitt 5.

2.8. För att fullgöra en rättslig förpliktelse

2.8.1. Vilka personuppgifter vi behandlar och varför

Jula behandlar dina personuppgifter med rättslig förpliktelse som laglig grund i syfte att uppfylla de skyldigheter och ta tillvara på de rättigheter vi har enligt lag såsom krav i bokföringslagen, produktansvar, konsumenträttslig lagstiftning, skydd av personuppgifter i IT system och för att förhindra missbruk så som bedrägerier, olovlig inloggning, missbruk av våra tjänster och identitetskapningar.  Vi kan också behandla dina personuppgifter pga ett myndighetsbeslut eller i kontakten med myndigheter för att uppfylla deras förfrågningar/krav.

2.8.2. Tillgång till personuppgifter och uppgifter från tredje part

Personuppgifterna behandlas av Jula och inom Julas koncern och kan komma att delas med ombud, myndigheter eller samarbetsparter för ovan nämnda syften.

2.8.3. Dina rättigheter vid behandling pga av rättslig förpliktelse

När vi behandlar dina personuppgifter med stöd i lag har du rätt att få dina uppgifter rättade om de är felaktiga, att få uppgifterna raderade om de inte längre behövs för syftet och längre lagring inte krävs enligt den specifika lagen. Läs mer om dina rättigheter i avsnitt 5.

2.9. Kamerabevakning

2.9.1. Vilka personuppgifter vi behandlar och varför

Vi har kamerabevakning i våra butiker med berättigat intresse som laglig grynd i syfte att förhindra och utreda skadegörelse, stöld och andra brott. De personuppgifter vi behandlar är videoinspelningarna, alltså filmerna, när du som kund vistas och rör dig i butiken.

2.9.2. Tillgång till personuppgifter och uppgifter från tredje part

Personuppgifterna behandlas av Jula och inom Julas koncern. Om vi misstänker och/eller ser att ett brott skett i våra butiker och du befinner dig i butiken vid eller runt denna tidpunkt så kan videoinspelningen av dig delas med Polisen. Personuppgifterna förs inte utanför EU/EES. Efter att vi delat videoinspelningarna blir Polisen personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Vi hänvisar till deras integritetspolicy här.

2.9.3. Så länge behandlas dina personuppgifter

Jula behandlar videoupptagningarna i 30 dagar därefter raderas dem. Skulle Jula utreda ett brott som skett under tiden du vistas i butiken kommer Jula att behandla videoinspelningarna under en längre tid och till dess att brottet eller misstanken om brottet är utredd.

2.9.4. Dina rättigheter vid kamerabevakning

När vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att få de uppgifter du lämnar rättade om de är felaktiga, att få uppgifterna raderade om de inte längre behövs för syftet, tillgång till de uppgifter du lämnat till oss och du har rätt att invända eller i vissa fall begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer om dina rättigheter i avsnitt 5.

2.10. Generell marknadsföring

2.10.1. Vilka personuppgifter vi behandlar och varför

Blir du föremål för generell marknadsföring, kundnöjdshets- eller marknadsundersökningar behandlar Jula dina personuppgifter med berättigat intresse eller samtycke som laglig grund. Sådana berättigade intressen är att kunna erbjuda våra kunder relevant och personligt anpassade erbjudanden och kommunikation.

2.10.2. Vem får tillgång till uppgifterna

Personuppgifterna behandlas av Jula och inom vår koncern och delas med våra leverantörer och samarbetspartner som i tillämpliga fall genomför, analyserar och distribuerar undersökningen eller marknadsföringen till dig. Personuppgifterna kommer enbart i undantagsfall överföras till land utanför EU/EES (eller andra av EU godkända länder) och i så fall på ett säkert och lagenligt vis. Se även avsnitt 4.

2.10.3. Dina rättigheter vid generell marknadsföring

När vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att få dina personuppgifter rättade om de är felaktiga, att få uppgifterna raderade om de inte längre behövs för syftet, tillgång till de uppgifter du lämnat till oss och du har rätt att invända eller i vissa fall begränsa behandlingen av de personuppgifter som behandlas med pga av berättigat intresse. Läs mer om dina rättigheter i avsnitt 5.

 

3. Så länge behandlas dina personuppgifter

Personuppgifterna i ovan behandlingar 2.1-2.10 behandlas och lagras så länge Jula behöver uppgifterna för att uppfylla syftet med behandlingen om inte längre lagring krävs av lag.

 

4. Överföring till tredje land

Personuppgifterna i behandlingarna ovan kommer enbart i undantagsfall överföras till land utanför EES/EU (eller andra av EU godkända länder) och i så fall på ett säkert och lagenligt vis. Jula arbetar efter och strävar alltid till att finna alternativa lösningar innan personuppgifter överförs till tredje land. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från EU-kommissionen om att tredjelandet ifråga har en adekvat skyddsnivå, eller så ska lämpliga skyddsåtgärder vidtagits. Exempel på sådana åtgärder som Jula godtar är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler och bindande företagsinterna regler. Standardavtalsklusulerna kan du finna här.

 

5. Dina rättigheter

I anslutning till varje personuppgiftsbehandling som Jula gör finns tillämplig information om de rättigheter du har till den specifika behandling vi gör. Nedan följer ytterligare information om de rättigheter du har. Kontakta dpo@jula.com om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter.

5.1. Rätt till tillgång

Du har rätt att få information, och om önskas en dokumenterad kopia, på de personuppgifter Jula behandlar om dig och hur uppgifterna behandlas. Se även rätten till dataportabilitet i avsnitt.5.6.

5.2. Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade och komplettera ofullständiga personuppgifter utan onödigt dröjsmål genom att begära det.

5.3. Rätt till radering

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade av Jula om

  1. uppgifterna inte längre behövs för de ändamål de samlats in,
  2. om du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för oss att behandla uppgifterna
  3. om du invänder mot den personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den dina intressen,
  4. om personuppgifterna behandlas olagligen, eller
  5. om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

5.4. Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att vi begränsar den behaning vi gör av dina personuppgifter under den tid det tar för oss att kontrollera din begäran om du bestrider personuppgifternas riktigthet, hävdar att behandlingen är olaglig eller att du invänt mot behandlingen. Du kan också begära att vi begränsar din behandling av personuppgifterna istället för att radera dessa om du behöver uppgifterna för egna rättsliga anspråk. 

5.5. Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot den personuppgiftsbehandling Jula gör pga av berättigat intresse eller utföra en uppgift av allmänt intressen. Kan inte Jula påvisa att vårt berättigade skäl för behandlingen av dina uppgifter väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter får vi inte längre behandla dina personuppgifter. Denna rätt innefattar även att invända mot att dina personuppgifter används för t ex marknadsföring. Du kan invända direkt i  ett av oss utskickat marknadsföringsutskick genom att avregistrera dig från marknadsföringen eller genom att kontakta kundservice.

5.6. Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter du lämnat till oss genom ett samtycke eller avtal  i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. På din begäran, om det är tekniskt möjligt, kan vi skicka uppgifterna direkt till den andre personuppgiftsansvarige. Skillnaden på rätten till tillgång och rätten till dataportabilitet är att dataportabilitet ger dig mer inflytande över din personuppgiftsbehandling och en möjlighet att lättare flytta, kopiera eller överföra dina personuppgifter från en it-miljö till en annan. Utnyttjandet av dataportabilitet hindrar dig inte från att ta tillvara på dina andra rättigheter, nämnt i detta avsnitt.

5.7. Rätt att återkalla ditt samtycke

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. En återkallelse av ett samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan den återkallas.

 

6. Säkerhet

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss. Vi vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade, förstörs och utsätts för obehörig åtkomst. Vi förbättrar kontinuerligt våra IT-system och ser återkommande över våra regler och rutiner för säkerheten. Vi och våra samarbetspartners har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas och säkerheten valideras genom återkommande tester. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Vi tillser att endast de anställda eller uppdragstagare som behöver dina uppgifter i sitt arbete för Jula har behörighet att ta del av dem. Detta gäller samtliga utrymmen och IT-system där personuppgifter förekommer.

 

7. Klagomål

Om du har klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till IMY (www.imy.se)

 

8. Ändring av Integritetspolicyn

Jula har rätt att uppdatera och ändra i Integritetspolicyn. Vi informerar om ändringen på våra digitala plattformar en månad innan ändringen träder i kraft.

 

Integritetspolicyn fastställdes av Jula den 27 juni 2022.