Gå direkt till innehålletGå direkt till sökGå direkt till sök
  • Hämta i varuhus efter 2 timmar
  • Alltid fri frakt till varuhus
  • Fri frakt till ombud från 999,-
  • Öppet köp i 60 dagar
Jula

Integritetspolicy

1. Vem som ansvarar för personuppgiftsbehandlingen och kontaktuppgifter
Det är Jula Sverige AB, organisationsnummer 556944-7856 som är personuppgiftsansvarig vid
behandlingen av dina personuppgifter som kund och som är ansvarig för att behandlingen sker i enlighet
med tillämplig lagstiftning. Julakoncernen har utsett ett datakyddsombud som kan nås via mail
[email protected] eller brevledes till adressen Jula Sverige AB, Att: Dataskyddsombud, Box 363, 532 24 Skara.
Vid frågor om Julas personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud.

2. När behandlar vi kunders personuppgifter
Beroende på vad du gör i kontakten med Jula, när du besöker våra varuhus, digitala plattformar, gör ett
köp hos Jula eller på annat sätt är i kontakt med oss kan de personuppgiftsbehandlingar som anges nedan
under 2.1 – 2.10 bli aktuella. De personuppgifter vi behandlar är personuppgifter som du ger oss om inte
annat framgår nedan. Vi har biträdesavtal med våra samarbetspartners och leverantörer som utför
personuppgiftsbehandlingar för Julas räkning. Genom detta säkerställer vi att våra samarbetspartner och
leverantörer ger tillräkliga garantier för att behandlingen uppfyller kraven i dataskyddsförordningen, dina
rättigheter skyddas och att behandlingen sker enligt våra instruktioner.

Vänligen läs de behandlingar som är tillämpliga för dig beroende på vilken kontakt du har med oss.

2.1 Vid ett köp i varuhus eller via vår e-handel

2.1.1 Vilka personuppgifter behandlar vi och varför
Vid köp i varuhus eller via vår e-handel: När du som kund handlar hos Jula behandlar vi dina
personuppgifter i syfte att administrera, genomföra och hantera ditt köpeavtal med avtal som laglig
grund. Vid ett köp i våra varuhus behandlar vår samarbetspartner din betal- och
kreditkortsinformation. (Se även avsnitt 2.9 om kamerabevakning). Vid ett köp via vår e-handel
behandlar vi dina personuppgifter så som ditt namn, adress, telefonnummer, mailadress, betal- och
kreditkortsinformation och/eller uppgifter i anslutning till det betalningssätt du väljer att genomföra
ditt köp med, IP-nummer, köp- och ordertransaktion för att kunna genomföra, administrera ditt köp
hos oss och leverera dina varor till dig. Vi behandlar också ditt personnummer vid köp via Click and
Collect i syfte att identifiera dig som kund när vi lämnar ut ordern och ditt registreringsnummer när
använder dig av Jula Drive In i syfte att kunna leverera ditt köp till dig. (Handlar du eller ditt Företag
som medlem i våra lojalitetsklubbar och/eller på faktura se avsnitt 2.2, 2.3 och 2.4. Se även avsnitt 2.7
om ’Cookies’ och vår cookiepolicy när du besöker våra digitala plattformar).

Vid ett köp via e-handel för medlemmar i JulaClub vi din mailadress, namn och köp- och
ordertransaktion med berättigat intresse som laglig grund i syfte att samla in produktrecensioner för
att förbättra kundernas köpupplevelser. Du väljer om du vill göra en kundrecension och vilka
personuppgifter du då delar i din recension.

F-gasförordningen kräver att installationen av vissa produkter (ex luftvärmepump) innehållande
farliga ämnen måste ske av en behörig installatör. Vid köp av dessa varor, vilket specificeras vid
aktuell produkt, kan du som kund ta hjälp av oss att ta kontakt med en behörig installatör. Jula
behandla då dina personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, mailadress, ordernummer
och eventuellt din installationstid i syfte att administrera installationen för att uppfylla vårt avtal med
dig men också för att det krävs av lag (F-gasförordningen).

2.1.2 Tillgång till personuppgifter och uppgifter från tredje part
När du genomför ett köp hos Jula behandlar Jula och bolag inom Julakoncernen ovan nämnda
personuppgifter. Vi delar också personuppgifterna med våra samarbetspartner och leverantörer som
exempelvis systemleverantörer och fraktbolag för att kunna uppfylla vårt avtal med dig och
genomföra ditt köp. Om du vid köp av en luftvärmepump vill anlita Julas samarbetspartner för att
utföra installationen kommer vi att dela dina personuppgifter med vår installationspartner.

Personuppgifterna kommer enbart i undantagsfall överföras till land utanför EU/EES (eller andra av
EU-kommissionen godkända länder) och i så fall på ett säkert och lagenligt vis. Se även avsnitt 4.

För att genomföra betalningar med betal-eller kreditkort vid köp i våra varuhus eller via vår e-handel
använder vi Adyen N.V (”Adyen”) som leverantör av betalningslösning. Adyen är
personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker vid en betalning eller eventuell
återbetalning av ditt köp. Adyens integritetspolicy hittar du här. När du väljer att betala ditt köp via
vår e-handel med PayPal är PayPal personuppgiftsansvariga för den behandling som sker av dina
personuppgifter. Paypals integritetspolicy finner du här. När du väljer att betala ditt köp med Swish
delar vi dina personuppgifter med leverantören för Swish men det är din bank som är
personuppgiftsansvarig vid den behandling som görs för att genomföra betalningen. Vi hänvisar då till
din banks integritetspolicy. Detta gäller även när du väljer att betala ditt köp genom att göra en
direktbetalning via bank. Från samtliga parter får vi uppgifter och bekräftelse på genomfört köp som
vi lagrar tillsammans med ditt köp. Denna information kommer då från tredje part.

2.1.3 Dina rättigheter vid ett köp
När vi behandlar dina personuppgifter för att du gör ett köp hos oss har du rätt att få de uppgifter du
lämnat rättade om de är felaktiga, att få uppgifterna raderade om de inte längre behövs för syftet,
tillgång till de uppgifter du lämnat till oss, till dataportabilitet för de uppgifter som behandlas med
anledning av vårt köpeavtal och du har rätt att invända eller i vissa fall begränsa behandlingen av de
personuppgifter som behandlas med berättigat intresse som grund. Läs mer om dina rättigheter i
avsnitt 5.

2.2 Som medlem i JulaClub

2.2.1 Vilka personuppgifter vi behandlar och varför
Som medlem i vår lojalitetsklubb behandlar vi dina personuppgifter i syfte att administrera
medlemskapet för att uppfylla vårt avtal med dig med avtalet som laglig grund. De personuppgifter
vi behandlar om dig är uppgifter för identifiering och vid ansökan om medlemskap, det är namn,
adressuppgifter, personnummer, telefonnummer, mailadress, order-/köp- och transaktioner, betaloch kortinformation, kundnummer samt uppgifter för att logga in på Mina Sidor. När du ansöker om
och blir medlem i JulaClub registrerar vi kontakt- och individuppgifterna nämnt ovan du ger till oss
och skapar upp ett kundnummer kopplat till dessa uppgifter. För att identifiera dig som medlem i
JulaClub behandlar vi ditt personnummer eller kundnummer. Jula registrerar sedan dina
transaktioner på ditt kundnummer för att kunna ge dig förmåner samt räkna bonuspoäng i syfte att
skicka bonuscheckar till dig för lojalt handlande. Betal- och kortinformationen registreras för dina
köp och kopplas till ditt kundnummer. Väljer du att skapa ett konto på Mina Sidor på våra digitala
plattformar för att få tillgång till dina medlemsuppgifter kommer vi även att behandla de uppgifter
som krävs för att logga in. Som medlem lagras dina kvitton digitalt på ditt kundnummer och om du
är ansluten till Kivras digitala brevlåda skickas även ditt kvitto efter genomfört köp till Kivra.

Vi analyserar din order- och köphistorik för att utveckla verksamheten och i relation till t ex din ålder
och vart du är bosatt förbättra vår marknadsföring mot medlemmar och ge dig som kund översyn
över dina transaktioner. Jula för statistik på de varor du köper i syfte att förbättra vår lojalitetsklubb,
de förmåner och erbjudanden vi ger till våra medlemmar. Vi behandlar också ditt personnummer
för att hålla adressuppgifterna uppdaterade.

Som medlem i JulaClub behandlar vi också dina personuppgifter i syfte att marknadsföra oss
gentemot dig med berättigat intresse som laglig grund. Jula skickar marknadsföring via mail och sms
några gånger per vecka om de förmåner, rabatterade priser och annan relevant marknadsföring som
gäller för JulaClub medlemmar samt riktad marknadsföring i olika kanaler, även tredje parts kanaler
beroende på de köp du gjort. När vi skickar marknadsföring till dig analyserar vi och för statistik på
den marknadsföring du väljer att öppna eller de produkter du väljer att köpa för att se vad du finner
intressant i syfte att skicka än mer relevant marknadsföring till dig. Jula behandlar dina
personuppgifter med berättigat intresse i syfte att utvärdera, utveckla och förbättra företagets
tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort.

2.2.2 Tillgång till personuppgifter och uppgifter från tredje part
Jula och bolag inom Julas koncern behandlar nämnda personuppgifter och delar uppgifterna med
våra samarbetspartner och leverantörer såsom systemleverantör för CRM-system,
affärssystemleverantörer som behandlar order-och köphistorik och leverantör för utskick av mail och
sms.

För att kunna hålla vårt adressregister uppdaterat delar vi ditt personnummer med vår
samarbetspartner. Samarbetspartnern meddelar Jula om dina adressuppgifter ändrats. Skiljer
adressuppgifterna mot vad vi har registrerat sedan tidigare uppdaterar vi vårt register med de nya
uppgifterna. Dessa personuppgifter kommer därmed från en tredje part.

Efter att vi skickat dina kvitton till Kivras digitala brevlåda så är Kivra AB personuppgiftsansvarig för
delar av den fortsatta behandlingen av dina personuppgifter. Kivras integritetspolicy hittar du här.

Personuppgifterna kommer enbart i undantagsfall överföras till land utanför EU/EES (eller andra av
EU-kommissionen godkända länder) och i så fall på ett säkert och lagenligt vis. Se även avsnitt 4.

2.2.3 Dina rättigheter inom JulaClub
När vi behandlar dina personuppgifter som medlem i vår lojalitetsklubb har du rätt att få de uppgifter
du lämnar rättade om de är felaktiga, att få uppgifterna raderade om de inte längre behövs för syftet,
tillgång till de uppgifter du lämnat till oss, till dataportabilitet för de uppgifter som behandlas med
anledning av vårt medlemskapsavtal, rätt att invända mot behandlingen eller i vissa fall begränsa
behandlingen av dina personuppgifter. Du kan närsomhelst invända mot att dina personuppgifter
används för direktmarknadsföring i ett av oss utskickat mail eller genom att kontakta kundservice. Läs
mer om dina rättigheter i avsnitt 5.

2.3 Vid köp på faktura som medlem i JulaClub

2.3.1 Vilka personuppgifter vi behandlar och varför
Personuppgiftsbehandling vid en ansökan om kredit/höjning av kredit: Förutom den
personuppgiftsbehandling som sker om du är medlem i JulaClub i (se avsnitt 2.2) gör Jula ytterligare
behandlingar och behandlar fler personuppgifter om du väljer att ansöka om/inneha och handla på
faktura kopplat till ditt medlemskap. Dessa behandlingar görs i syfte att hantera din ansökan om
kredit, bedöma din kreditvärdighet, lägga upp en kreditlimit, fakturera dina köp och driva in din
fordran, dvs. för att administrera din kredit med avtal som laglig grund.

Jula behandlar dina personuppgifter vid identifiering och signering av kredit. När du ansöker om en
kredit hos Jula eller önskar höja din kreditlimit görs en kreditbedömning av dig genom att skicka ditt
personnummer till vår samarbetspartner för kreditupplysningar. Kreditbedömningen och beslutet
av nämnda bedömning sker automatiskt och inbegriper profilering och kommer att avgöra om du
beviljas en kredit eller inte. Jula har hos vår samarbetspartner en upprättad kreditmall där dina
personuppgifter värderas och profileras och risken för en betalningsanmärkning inom ett år
bedöms. De personuppgifter som värderas är ålder, var du är bosatt, civilstånd och dina
ekonomiska personuppgifter som inkomst, eventuell skuld hos Kronofogdemyndigheten och annan
relevant ekonomisk information. Önskar du en höjning av din kredit och beslutet görs manuellt av
en handläggare kan även din tidigare köp- och betalningshistorik hos Jula värderas in.

Personuppgiftsbehandling vid betalning på faktura: När du väljer att betala ditt köp med faktura
behandlar vi de personuppgifter nämnt ovan i avsnitt 2.2 för att på ditt kundnummer registrera vilka
varor som köpts och var de köpts med syfte att kunna fakturera dig för de köp du gjort. Jula
registrerar och följer de betalningar du gör till oss för att säkerställa att du betalar din skuld och
bedöma om vi behöver skicka en påminnelsefaktura till dig eller säga upp din kredit och skicka din
skuld till inkasso för indrivning. När och om skulden fullbetalts till inkasso kommer Jula att göra en ny
kreditbedömning enligt ovan för att se om du som medlem ska ha möjlighet att kunna handla på
faktura igen.

2.3.2 Tillgång till personuppgifter och uppgifter från tredje part
Jula och bolag inom Julas koncern behandlar ovan nämnda personuppgifter och delar uppgifterna
med våra samarbetspartner och leverantörer såsom systemleverantör kundreskontra, leverantörer
som skriver ut, skickar och levererar fakturor eller om du inte betalar din skuld de inkassobolag vi
samarbetar med. Vid identifiering av ansökan och signering kreditavtalet delar vi dina uppgifter med
vår samarbetspartner för signering. De uppgifter vi sen får tillbaka från vår samarbetspartner kopplas
till din identifiering eller signering och lagras hos oss. Detta är då uppgifter vi fått från vår
samarbetspartner. Det är den bank du använder som är personuppgiftsansvarig för den behandling
som sker i och med din identifiering eller signering och vi hänvisar till din banks integritetspolicy för
mer information.

Är du ansluten till Kivras digitala brevlåda så kan du få dina fakturor från Jula skickade dit Vi delar då
din information med Kivra. Då är Kivra AB personuppgiftsansvarig för delar av den behandling som
görs. Läs mer om Kivra som personuppgiftsansvarig i deras integritetspolicy här.

Vi delar ditt personnummer med vår samarbetspartner för kreditupplysningar som genom
personnumret hämtar in uppgifter från tredje part såsom Skatteverket, Försäkringskassan, andra
kreditupplysningsföretag, inkassobyråer och Kronofogdemyndigheten.

Personuppgifterna kommer enbart i undantagsfall överföras till land utanför EU/EES (eller andra av EU-kommissionen godkända länder) och i så fall på ett säkert och lagenligt vis. Se även avsnitt 4.

2.3.3 Dina rättigheter vid köp på faktura
Vid ett automatiserat beslut inbegripet profiliering, har du har rätt att överklaga beslutet och få
beslutet omprövat av en handläggare, en förklaring till beslutet och rätt att framföra dina synpunkter.
Kontakta då Julas kundservice. När Jula behandlar dina personuppgifter har du rätt att få de uppgifter
du lämnar rättade om de är felaktiga, att få uppgifterna raderade om de inte längre behövs för syftet,
tillgång till de uppgifter du lämnat till oss, till dataportabilitet för de uppgifter som behandlas med
anledning av vårt kreditavtal och du har rätt att invända eller i vissa fall begränsa behandlingen av de
personuppgifter som behandlas. Läs mer om dina rättigheter avsnitt 5.

2.4 Företag som är medlemmar i JulaPro

2.4.1 Vilka personuppgifter vi behandlar och varför
Vid ansökan om medlemskap, kredit kopplat till medlemskapet och höjning av kredit: Jula behandlar
personuppgifter för de som är behöriga att teckna firman, ägare och ledning och för personer som är
behöriga att göra köp och administrera kontot hos Jula för Företagets räkning med avtalet som laglig
grund. Jula behandlar ditt namn, adressuppgifter, mailadress, personnummer och om tillämpligt vid
ansökan om kredit för enskilda firmor finansiell information (såsom skulder och inkomster) och för
ägare och ledning kontrolleras även betalningsanmärkningar med syfte att bedöma Företagets
kreditvärdighet och administrera kontot.

Jula behandlar firmatecknares personuppgifter vid identifiering och signering av medlemskap och
kredit. När det företag du äger eller företräder ansöker om en kredit hos Jula eller önskar höja
Företagets kreditlimit görs en kreditbedömning av Företagets ekonomi samt ägare och ledning.
Kreditbedömningen och beslutet av nämnda bedömning sker automatiskt och inbegriper
profilering
och kommer att avgöra om Företaget beviljas en kredit eller inte. Jula har hos vår
samarbetspartner en upprättad kreditmall där Företagets uppgifter värderas och profileras och
risken för en betalningsanmärkning inom ett år bedöms.

Vid ett köp: För dig som är behörig att ingå köp för företagets räkning registreras ditt namn,
eventuellt referensnummer och personnummer kopplat till Företagets kundnummer för att
identifiera dig som behörig att handla för Företaget och registrera dig som ansvarig vid ett visst köp.
Din order- och köphistorik kopplas till Företagets kundnummer.

Som primär kontaktperson för Företaget behandlar vi också dina personuppgifter i syfte att
marknadsföra oss gentemot det Företag du representerar med berättigat intresse som grund. Jula
skickar marknadsföring via mail och sms några gånger per månad om de förmåner, rabatterade priser
och annan relevant marknadsföring som gäller för JulaPro- medlemmar samt riktad marknadsföring i
samma kanaler beroende på de köp Företaget gjort. När vi skickar marknadsföring till dig analyserar vi
och för statistik på de mailutskick du väljer att öppna eller de produkter du väljer att köpa för att se
vad du finner intressant i syfte att skicka än mer relevant marknadsföring rörande ditt Företag.

2.4.2 Tillgång till personuppgifter och uppgifter från tredje part
Jula och bolag inom Julas koncern behandlar ovan nämnda personuppgifter och delar uppgifterna
med våra samarbetspartner och leverantörer såsom exempelvis systemleverantör för CRM-system,
affärssystemleverantörer som behandlar order-och köphistorik, leverantör för utskick av mail och sms
samt leverantör av vårt kundreskontrasystem. Vid identifiering och signering av ansökan som medlem
delar vi dina uppgifter med vår samarbetspartner för signeringstjänst. De uppgifter vi sen får tillbaka
från vår samarbetspartner kopplas till din identifiering eller signering och lagras hos oss. Detta är då
uppgifter vi fått från vår samarbetspartner. Det är den bank du använder som är
personuppgiftsansvarig för den behandling som sker i och med din identifiering eller signering och vi
hänvisar till din banks integritetspolicy för mer information. Vid en bedömning av Företagets
kreditvärdighet hämtar vår samarbetspartner för kreditupplysningar in uppgifter gällande dig som
firmatecknare eller styrelsemedlem för Företaget från tredje part som exempelvis Skatteverket,
Försäkringskassan, andra kreditupplysningsföretag, inkassobyråer och Kronofogdemyndigheten.
Genomför du ett köp på faktura för Företaget som inte betalas kommer vi att dela personuppgifterna
som står på fakturan med vårt inkassobolag.

Personuppgifterna kommer enbart i undantagsfall överföras till land utanför EU/EES (eller andra av
EU-kommissionen godkända länder) och i så fall på ett säkert och lagenligt vis. Se även avsnitt 4.

2.4.3 Dina rättigheter vid personuppgiftsbehandling inom JulaPro
Vid ett automatiserat beslut inbegripet profiliering, har du har rätt att överklaga beslutet och få
beslutet omprövat av en handläggare, en förklaring till beslutet och rätt att framföra dina synpunkter.
Kontakta då Julas kundservice. När vi behandlar dina personuppgifter för att du eller ett företag du
äger eller arbetar hos är medlemmar i vår medlemsklubb har du rätt att få de uppgifter du lämnar
rättade om de är felaktiga, att få uppgifterna raderade om de inte längre behövs för syftet, tillgång till
de uppgifter du lämnat till oss och du har rätt att invända eller i vissa fall begränsa behandlingen av
de personuppgifter som behandlas med pga av berättigat intresse. Du kan närsomhelst invända mot
att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring i ett av oss utskickat mail eller genom att
kontakta kundservice. Läs mer om dina rättigheter i avsnitt 5.

2.5 I kontakt med kundservice

2.5.1 Vilka personuppgifter vi behandlar och varför
Generell kontakt med kundservice: När du kontaktar kundservice behandlar Jula dina personuppgifter
med berättigat intresse som laglig grund för att kunna bistå dig i din fråga, utveckla vårt serivce- och
kundbemötande, vår personal och ge dig bättre service. De personuppgifter vi behandlar är de du
delar med oss vanligtvis vid mail (mailadress, namn, adress och kundnummer), vid telefon (namn,
adress, telefonnummer, kundnummer och din röst) och vid chatt (namn, adress, telefonnummer,
kundnummer, IP-adress).

Reklamation och garantiärenden: Om din kontakt med kundservice gäller reklamation, garanti eller
frågor kring ett köp kan den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter vara att uppfylla
vårt avtal med dig istället för berättigat intresse som ovan. Vid reklamation- och garantiärenden
behandlar vi dina personuppgifter för att uppfylla vårt avtal med dig. De personuppgifter vi behandlar
är de uppgifter du ger till oss såsom namn, adress, telefonnummer, mailadress, kvitto- och
ordernummer, bilder, kort- och betalningsinformation, bankkontonummer allt för att kunna hantera
ditt ärende. Uppgifterna kan även vara våra egna lagrade uppgifter vi erhållt från dig när ditt köp
genomfördes exempelvis om du genomfört köpet som medlem (se avsnitt 2.2 och 2.3).
Personuppgifterna behandlas för att bekräfta ditt köp hos oss, utreda varorna och säkerställa våra
skyldigheter enligt avtalet samt om aktuellt vid en godkänd reklamation- eller grantiärende om
tillämpligt återbetala dig pengar eller att tillse att du får en ny vara.

Medlemskapsärenden: Om din kontakt med kundservice gäller frågor kring ditt medlemskap kan den
lagliga gruden för att behandla dina personuppgifter vara för att uppfylla vårt avtal med dig istället för
berättigat intresse. Vi hänvisar då till avsnitt 2.2 och 2.3

2.5.2 Tillgång till personuppgifter och uppgifter från tredje part
Dina personuppgifter behandlas av Jula och inom Julas koncern och överförs till våra
samarbetspartner och leverantörer för behandling åt oss för att uppfylla ovan nämnda syfte såsom
samarbetspartners för att hantera ärendet och fraktbolag för att kunna skicka varan tillbaka till oss.
Personuppgifterna kommer enbart i undantagsfall överföras till land utanför EU/EES (eller andra av
EU-kommissionen godkända länder) och i så fall på ett säkert och lagenligt vis. Se även avsnitt 4.

2.5.3 Dina rättigheter vid kontakt med kundservice
När vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att få de uppgifter du lämnar rättade om de är
felaktiga, att få uppgifterna raderade om de inte längre behövs för syftet, tillgång till de uppgifter du
lämnat till oss, till dataportabilitet för de uppgifter som behandlas med anledning av vårt köpeavtal
och du har rätt att invända mot behandlingen eller i vissa fall begränsa behandlingen av de
personuppgifter som behandlas pga berättigat intresse. Läs mer om dina rättigheter i avsnitt 5.

2.6 I av Jula anordnade tävlingar

2.6.1 Vilka personuppgifter vi behandlar och varför
När du väljer att delta i någon av de tävlingar som Jula anordnar behandlar vi de personuppgifter du
ger oss såsom namn, adress, mailadress, telefonnummer, användarnamn och bilder med avtal som
laglig grund. Syftet med tävlingarna är att marknadsföra Jula och våra produkter. Tävlingarna kan
anordnas digitalt eller i våra varuhus och Jula kommer då att behandla personuppgifter för att
identifiera och administrera ditt deltagande i tävlingen.

2.6.2 Tillgång till personuppgifter och uppgifter från tredje part
Personuppgifterna behandlas av Jula och inom vår koncern. Om tävlingen sker på sociala medier som
exempelvis Instagram så är Jula inte personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina
personuppgifter i tävlingen som inte utförs av Jula. Vi hänvisar då till det specifika mediets
integritetspolicy där tävlingen genomförs. Personuppgifterna kommer enbart i undantagsfall
överföras till land utanför EU/EES (eller andra av EU-kommissionen godkända länder) och i så fall på
ett säkert och lagenligt vis. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett
beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga
skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Se även avsnitt 3.

2.6.3 Så länge behandlas dina personuppgifter
Jula behandlar dina uppgifter i sex månader internt efter att tävlingen slutförts om inte längre lagring
krävs av lag men (om tillämpligt) inlägget i det specifika mediet och dina personuppgifter kopplat till
detta ansvarar du själv för att ta bort alternativt om möjligt av Jula att du ber oss att ta bort dessa.

2.6.4 Dina rättigheter vid personuppgiftsbehandling kopplat till anordnade tävlingar
När vi behandlar dina personuppgifter med anledning av ditt deltagande i en tävling har du rätt att få
dina personuppgifter rättade om de är felaktiga, att få uppgifterna raderade om de inte längre behövs
för syftet, tillgång till de uppgifter du lämnat till oss och du har rätt att invända eller i vissa fall
begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer om dina rättigheter i avsnitt 5.

2.7 Cookies

2.7.1 Vilka personuppgifter vi behandlar och varför
Läs mer om vår hantering av cookies i vår cookiepolicy.

Vid ett besök på våra digitala plattformar och under förutsättning att du ger oss ditt samtycke
behandlar Jula med samtycket som laglig grund dina personuppgifter i syfte att kunna utföra de
tjänster vi erbjuder dig såsom att presentera varor, göra köp via vår e-handel, kommunicera med oss,
marknadsföra oss gentemot dig och analysera och föra statistik på ditt beteende på de digitala
plattformarna för att kunna göra förbättringar för våra kunder och deras köpupplevelse.
Personuppgifter vi behandlar är beroende på vad du gör på våra digitala plattformar och beroende på
det samtycke du lämnar till oss men kan vara språkinställningar, geografisk information om enheten,
webbinställningar, information om de varor som intresserat dig, sparade varukorgar eller inköpslistor
osv. Vissa cookies s k nödvändiga cookies kräver dock inte ditt samtycke utan krävs för att du ska
kunna använda våra digitala plattformar.

Jula använder Google Analytics, Google Campaing Manager, Microsoft Clarity, Xandr Inc. och Meta
Platforms, Inc i syfte att analyserar vi hur du som besökare använder våra digitala plattformar för att
förbättra våra produkter, tjänster och möjliggöra för oss att kunna marknadsföra oss gentemot dig.
De personuppgifter vi behandlar om dig är information såsom dina aktiviteter på våra digitala
plattformar exempelvis vart du klickar, svarstid på sidor, information om din enhet/webbläsare och
ytterligare information vi får från leverantörerna så som Google som hur du hittade till våra digitala
plattformar. Läs mer om dessa tjänster, leverantörer i vår cookiepolicy.

Vi behandlar också dina personuppgifter i syfte att personalisera och marknadsföra våra produkter
och varumärken genom att visa dig erbjudanden, produkter och marknadsföring online som vi tror
kan vara av intresse för dig.

2.7.2 Tillgång till personuppgifter och uppgifter från tredje part
Jula och bolag inom Julas koncern behandlar nämnda personuppgifter och delar uppgifterna med
våra samarbetspartner och leverantörer för att uppfylla ovan nämnda syften. Personuppgifterna
kommer enbart i undantagsfall överföras till land utanför EU/EES (eller andra av EU-kommissionen
godkända länder) och i så fall på ett säkert och lagenligt vis. Se även avsnitt 4.

Vi delar dina personuppgifter med Google LCC och dess dotterbolag och de kommer fortsätta att
behandla dina personuppgifter för deras egna syften och blir personuppgiftsansvariga för dina
personuppgifter. Google informerar dig separata om denna lagring. Du hittar Googles
integritetspolicy här.

Vi kommer även att dela dina personuppgifter med Microsoft. Microsoft är personuppgiftsansvarig
för den fortsatta behandling som görs av dina personuppgifter efter att vi delat dessa med Microsoft.
Denna behandling görs med syfte att kunna förse kunder och förbättra deras produkt Microsoft
Advertising. Du hittar Microsofts integritetspolicy här. Detta gäller även Xandrs tjänster. Du finner
deras integritetspolicy här.

Vi delar vår marknadsföring med dig på andra hemsidor som du besöker samt på Google (inklusive
YouTube), Snapchat, och Facebook (inklusive Instagram). Se respektive parts integritetspolicy vid
deras namn.

2.7.3 Dina rättigheter vid personuppgiftsbehandling kopplat till cookies
Se mer detaljerat hur du kan neka cookies, och i vissa fall förhindra att t ex Google behandlar dina
personupggifter i vår cookiepolicy.

När vi behandlar dina personuppgifter för att du besöker våra digitala kanaler har du rätt att få de
uppgifter du lämnar rättade om de är felaktiga, att få uppgifterna raderade om de inte längre behövs
för syftet, tillgång till de uppgifter du lämnat till oss, till dataportabilitet och du har rätt att invända
eller i vissa fall begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ditt
samtycke till personuppgiftsbehandling som Jula gör genom lagring av cookies. En återkallelse av
samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan den återkallas. Läs mer om dina rättigheter
i avsnitt 5.

2.8 För att fullgöra en rättslig förpliktelse

2.8.1 Vilka personuppgifter vi behandlar och varför
Jula behandlar dina personuppgifter med rättslig förpliktelse som laglig grund i syfte att uppfylla de
skyldigheter och ta tillvara på de rättigheter vi har enligt lag såsom krav i bokföringslagen,
produktansvar, konsumenträttslig lagstiftning, skydd av personuppgifter i IT system och för att
förhindra missbruk så som bedrägerier, olovlig inloggning, missbruk av våra tjänster och
identitetskapningar. Vi kan också behandla dina personuppgifter pga ett myndighetsbeslut eller i
kontakten med myndigheter för att uppfylla deras förfrågningar/krav.

2.8.2 Tillgång till personuppgifter och uppgifter från tredje part
Personuppgifterna behandlas av Jula och inom Julas koncern och kan komma att delas med ombud,
myndigheter eller samarbetsparter för ovan nämnda syften.

2.8.3 Dina rättigheter vid behandling pga av rättslig förpliktelse
När vi behandlar dina personuppgifter med stöd i lag har du rätt att få dina uppgifter rättade om de är
felaktiga, att få uppgifterna raderade om de inte längre behövs för syftet och längre lagring inte krävs
enligt den specifika lagen. Läs mer om dina rättigheter i avsnitt 5.

2.9 Kamerabevakning

2.9.1 Vilka personuppgifter vi behandlar och varför
Vi har kamerabevakning i våra butiker med berättigat intresse som laglig grynd i syfte att förhindra
och utreda skadegörelse, stöld och andra brott. De personuppgifter vi behandlar är
videoinspelningarna, alltså filmerna, när du som kund vistas och rör dig i butiken.

2.9.2 Tillgång till personuppgifter och uppgifter från tredje part
Personuppgifterna behandlas av Jula och inom Julas koncern. Om vi misstänker och/eller ser att ett
brott skett i våra butiker och du befinner dig i butiken vid eller runt denna tidpunkt så kan
videoinspelningen av dig delas med Polisen. Personuppgifterna förs inte utanför EU/EES. Efter att vi
delat videoinspelningarna blir Polisen personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Vi hänvisar till
deras integritetspolicy här.

2.9.3 Så länge behandlas dina personuppgifter
Jula behandlar videoupptagningarna i 30 dagar därefter raderas dem. Skulle Jula utreda ett brott som
skett under tiden du vistas i butiken kommer Jula att behandla videoinspelningarna under en längre
tid och till dess att brottet eller misstanken om brottet är utredd.

2.9.4 Dina rättigheter vid kamerabevakning
När vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att få de uppgifter du lämnar rättade om de är
felaktiga, att få uppgifterna raderade om de inte längre behövs för syftet, tillgång till de uppgifter du
lämnat till oss och du har rätt att invända eller i vissa fall begränsa behandlingen av dina
personuppgifter. Läs mer om dina rättigheter i avsnitt 5.

2.10 Generell marknadsföring

2.10.1 Vilka personuppgifter vi behandlar och varför
Blir du föremål för generell marknadsföring, kundnöjdshets- eller marknadsundersökningar behandlar
Jula dina personuppgifter med berättigat intresse eller samtycke som laglig grund. Sådana berättigade
intressen är att kunna erbjuda våra kunder relevant och personligt anpassade erbjudanden och
kommunikation.

2.10.2 Vem får tillgång till uppgifterna
Personuppgifterna behandlas av Jula och inom vår koncern och delas med våra leverantörer och
samarbetspartner som i tillämpliga fall genomför, analyserar och distribuerar undersökningen eller
marknadsföringen till dig. Personuppgifterna kommer enbart i undantagsfall överföras till land
utanför EU/EES (eller andra av EU-kommissionen godkända länder) och i så fall på ett säkert och
lagenligt vis. Se även avsnitt 4.

2.10.3 Dina rättigheter vid generell marknadsföring
När vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att få dina personuppgifter rättade om de är
felaktiga, att få uppgifterna raderade om de inte längre behövs för syftet, tillgång till de uppgifter du
lämnat till oss och du har rätt att invända eller i vissa fall begränsa behandlingen av de
personuppgifter som behandlas med pga av berättigat intresse. Läs mer om dina rättigheter i avsnitt
5.

 

3 Så länge behandlas dina personuppgifter
Personuppgifterna i ovan behandlingar 2.1-2.10 behandlas och lagras så länge Jula behöver uppgifterna
för att uppfylla syftet med behandlingen om inte längre lagring krävs av lag.

 

4 Överföring till tredje land
Personuppgifterna i behandlingarna ovan kommer enbart i undantagsfall överföras till land utanför
EES/EU (eller andra av EU-kommissionen godkända länder) och i så fall på ett säkert och lagenligt vis. Jula
arbetar efter och strävar alltid till att finna alternativa lösningar innan personuppgifter överförs till tredje
land. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från EUkommissionen om att tredjelandet ifråga har en adekvat skyddsnivå, eller så ska lämpliga skyddsåtgärder vidtagits. Exempel på sådana åtgärder som Jula godtar är godkänd uppförandekod i mottagarlandet,
standardavtalsklausuler och bindande företagsinterna regler. Standardavtalsklusulerna kan du finna här.

 

5 Dina rättigheter
I anslutning till varje personuppgiftsbehandling som Jula gör finns tillämplig information om de rättigheter
du har till den specifika behandling vi gör. Nedan följer ytterligare information om de rättigheter du har.
Kontakta [email protected] om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter.

5.1 Rätt till tillgång
Du har rätt att få information, och om önskas en dokumenterad kopia, på de personuppgifter Jula
behandlar om dig och hur uppgifterna behandlas. Se även rätten till dataportabilitet i avsnitt.5.6.

5.2 Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade och komplettera ofullständiga personuppgifter
utan onödigt dröjsmål genom att begära det.

5.3 Rätt till radering
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade av Jula om
1. uppgifterna inte längre behövs för de ändamål de samlats in,
2. om du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för oss att
behandla uppgifterna
3. om du invänder mot den personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och
det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den dina intressen,
4. om personuppgifterna behandlas olagligen, eller
5. om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
5.4 Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att begära att vi begränsar den behaning vi gör av dina personuppgifter under den tid det
tar för oss att kontrollera din begäran om du bestrider personuppgifternas riktigthet, hävdar att
behandlingen är olaglig eller att du invänt mot behandlingen. Du kan också begära att vi begränsar
din behandling av personuppgifterna istället för att radera dessa om du behöver uppgifterna för egna
rättsliga anspråk.

5.5 Rätt att göra invändningar
Du har rätt att invända mot den personuppgiftsbehandling Jula gör pga av berättigat intresse eller
utföra en uppgift av allmänt intressen. Kan inte Jula påvisa att vårt berättigade skäl för behandlingen
av dina uppgifter väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter får vi inte längre behandla
dina personuppgifter. Denna rätt innefattar även att invända mot att dina personuppgifter används
för t ex marknadsföring. Du kan invända direkt i ett av oss utskickat marknadsföringsutskick genom
att avregistrera dig från marknadsföringen eller genom att kontakta kundservice.

5.6 Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut de personuppgifter du lämnat till oss genom ett samtycke eller avtal i ett
strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa uppgifter till en
annan personuppgiftsansvarig. På din begäran, om det är tekniskt möjligt, kan vi skicka uppgifterna
direkt till den andre personuppgiftsansvarige. Skillnaden på rätten till tillgång och rätten till
dataportabilitet är att dataportabilitet ger dig mer inflytande över din personuppgiftsbehandling och
en möjlighet att lättare flytta, kopiera eller överföra dina personuppgifter från en it-miljö till en
annan. Utnyttjandet av dataportabilitet hindrar dig inte från att ta tillvara på dina andra rättigheter,
nämnt i detta avsnitt.

5.7 Rätt att återkalla ditt samtycke
Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. En återkallelse av
ett samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan den återkallas.

 

6 Säkerhet
Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss. Vi vidtar de tekniska och organisatoriska
säkerhetsåtgärder som krävs enligt dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag för att se till att dina
personuppgifter inte manipuleras, går förlorade, förstörs och utsätts för obehörig åtkomst. Vi förbättrar
kontinuerligt våra IT-system och ser återkommande över våra regler och rutiner för säkerheten. Vi och
våra samarbetspartners har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas
och säkerheten valideras genom återkommande tester. Våra anställda har strikta instruktioner att
hantera personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Vi tillser att endast de anställda eller
uppdragstagare som behöver dina uppgifter i sitt arbete för Jula har behörighet att ta del av dem. Detta
gäller samtliga utrymmen och IT-system där personuppgifter förekommer.

 

7 Klagomål
Om du har klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett
klagomål till IMY (www.imy.se)

 

8 Ändring av Integritetspolicyn
Jula jobbar löpande med integritetsfrågor och vi kan därför komma att uppdatera denna policy. Du hittar
alltid den senaste versionen här.

 

Integritetspolicyn fastställdes av Jula den 1 december 2023.