Allt för hemmafixare och proffs.
629430

Doftgran

Bubble Gum
Art. nr: 629430

  • Klassisk, kultförklarad och oerhört älskad
  • Upphängningsögla

19,90
15,92 Exkl. moms

Leveranstid 2 till 5 arbetsdagar

Se viktig information

Wunderbaum är den klassiska, kultförklarade och oerhört älskade doftgranen som finns upphängd i bilrutor världen över. Med sin välavvägda, träffsäkra doft förgyller den inte bara bilinteriören utan också andra miljöer. Längst upp på doftgranen finns en upphängningsögla som du hänger upp granen i.

Produktdata

Artikelnummer 629430
Garanti 1 år
Doft Bubble Gum
Kan orsaka allergisk hudreaktion. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten