• Fri frakt till varuhus
  • Öppet köp i 30 dagar
  • 15 000 noga utvalda produkter
622003

Kylarglykol

1 l
Art. nr: 622003

  • Koncentrerad
  • Fri från aminer och nitriter
  • Fri från fosfater och silikater

Ord. pris
49,90
39,92 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 49,90
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Koncentrerat frost-/rostskydd fritt från aminer, nitriter, fosfater och silikater.

Produktdata

Artikelnummer 622003
Garanti 12 månader
Volym 1 l
Skadligt vid förtäring. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Tvätta … grundligt efter användning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare Sök läkarhjälp vid obehag. Skölj munnen. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till…