• Fri frakt till varuhus
  • Öppet köp i 30 dagar
  • 15 000 noga utvalda produkter
622017

Kylarglykol 774F

4 l
Art. nr: 622017

  • Koncentrerad
  • Ger långvarit korrosionsskydd

Ord. pris
199,-
159,20 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 49,75
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Koncentrerad kylarglykol som ger ett fullgott och långvarigt korrosionsskydd för de vanligaste metallerna i kylarsystem. Skall användas till nyare VAG-bilar.

Produktdata

Artikelnummer 622017
Garanti 12 månader
Volym 4 l
Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna Tvätta … grundligt efter användning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till…