• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
622017

Kylarglykol 774F

4 l
Art. nr: 622017

 • Koncentrerad
 • Ger långvarit korrosionsskydd

199 . -
159,20 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 49,75
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Koncentrerad kylarglykol som ger ett fullgott och långvarigt korrosionsskydd för de vanligaste metallerna i kylarsystem. Skall användas till nyare VAG-bilar.

Artikelnummer 622017
Garanti 12 månader
Volym 4 l
Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna Tvätta händer grundligt efter användning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.
 • Specifikation

  Artikelnummer 622017
  Garanti 12 månader
  Volym 4 l
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

  Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna Tvätta händer grundligt efter användning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.
 • Produktinfo
  Koncentrerad kylarglykol som ger ett fullgott och långvarigt korrosionsskydd för de vanligaste metallerna i kylarsystem. Skall användas till nyare VAG-bilar.