• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
629396

Multispray WD-40 Smart Straw

250 ml
Art. nr: 629396

 • Smörjer och driver ut fukt
 • Stoppar gnissel, löser fläckar
 • Med vikbart sprayrör

99 90
79,92 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 399,60
Produkten kan endast köpas i våra varuhus
Lagerstatus i varuhus
Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 629396
  Garanti 12 månader
  Volym 250 ml
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras inlåst. Kasta innehållet / behållaren i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. — Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

  Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
 • Produktinfo

  Extraordinärt effektivt och omåttligt populär multispray!

  WD-40 smörjer, driver ut fukt, stoppar gnissel, löser fläckar m.m. Det smarta munstycket med vikbart sprayrör och vanligt spraymunstycke låter dig komma åt även på svåråtkomliga ställen.