• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
000596

Maskinpolish

300 ml
Art. nr: 000596

 • Anpassat för maskinpolering
 • Tar bort repor och oxideringar

49 90
39,92 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 166,33
Produkten kan endast köpas i våra varuhus
Lagerstatus i varuhus
Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 000596
  Garanti 12 månader
  Volym 300 ml
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

  Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarhjälp vid obehag. Kasta innehållet / behållaren i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.

  Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.
 • Produktinfo
  Polermedel anpassat för polermaskiner! Hamrons lättarbetade polish specialiserar sig på rengöring samt borttagning av repor och oxidation på lack. Medlet klarar den högre temperaturen som uppstår vid maskinpolering med polerhättor eller polersvampar (1000-1500 varv /min). För normalt nergången lack och mindre repor rekommenderas Hamrons medelhårda polersvamp. Applicering görs med fördel med en vaxapplikator. Vid lättare oxidation kan medlet kombineras med en mjukare polersvamp. För hårt nedgången lack rekommenderas en lammullshätta. Efterpolera sedan med en mjuk, våfflad svamp (800-1000 varv /min). För extra glans och långvarigt skydd bör poleringen kompletteras med vaxning, exempelvis med hårdvaxet Hamron Hard Wax.