• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
530094

Alg-/mögeltvätt

4 l
Art. nr: 530094

 • För fasadtvätt inför ommålning
 • Desinficerande och rengörande
 • Avlägsnar alger, mögelangrepp

Ord. pris
99,90
79,92 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 24,98
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Koncentrerat antimögelmedel! Hard Head:s mögel- och algtvätt är ett desinficerande, koncentrerat rengöringsmedel som snabbt avlägsnar alger och mögelangrepp från trä, metall, sten, betong och tegel i utomhusmiljöer. Mögeltvätten löser upp alger och mögel på ca tio minuter. Det kan med fördel användas som fasadtvätt inför ommålning. Medlet används normalt i utspädd form men vid svartmögelangrepp bör det användas i koncentrerad form.

Artikelnummer 530094
Garanti 12 månader
Volym 4 l
Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Kan vara korrosivt för metaller.

Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.
Varning
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Kan vara korrosivt för metaller.
Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Undvik utsläpp till miljön.
Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsanläggning för farligt avfall.

Innehåller: Alanin,N,N-bis (karboxymetyl)- trinatriumsalt <=15%. alkyl (c12-16)dimetylbenzylammoniumklorid, non-joniska tensider><5%>
 • Specifikation

  Artikelnummer 530094
  Garanti 12 månader
  Volym 4 l
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Kan vara korrosivt för metaller.

  Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.
  Varning
  Irriterar huden.
  Orsakar allvarlig ögonirritation.
  Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  Kan vara korrosivt för metaller.
  Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Undvik utsläpp till miljön.
  Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
  Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsanläggning för farligt avfall.

  Innehåller: Alanin,N,N-bis (karboxymetyl)- trinatriumsalt <=15%. alkyl (c12-16)dimetylbenzylammoniumklorid, non-joniska tensider><5%>
 • Produktinfo
  Koncentrerat antimögelmedel! Hard Head:s mögel- och algtvätt är ett desinficerande, koncentrerat rengöringsmedel som snabbt avlägsnar alger och mögelangrepp från trä, metall, sten, betong och tegel i utomhusmiljöer. Mögeltvätten löser upp alger och mögel på ca tio minuter. Det kan med fördel användas som fasadtvätt inför ommålning. Medlet används normalt i utspädd form men vid svartmögelangrepp bör det användas i koncentrerad form.