• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
530092

Mögeltvätt DIREKT

500 ml
Art. nr: 530092

 • För mögel-/algangripna ytor
 • För snickerier, brevlådor m.m.

49 90
Spara 50.-
39,92 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 99,80
Ord. pris 99,90
Produkten kan endast köpas i våra varuhus
Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 530092
  Garanti 12 månader
  Volym 500 ml
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan vara korrosivt för metaller. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

  Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Kasta innehållet / behållaren i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.
 • Produktinfo
  Alg- och mögeltvätt med brett användningsområde! Biokleens mögel-/algtvätt är ett effektivt och mycket mångsidigt rengöringsmedel som tar bort alg-/mögelangrepp från bland annat balkonger, snickerier, gravstenar samt brevlådor.