• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
629395

Rengöringsmedel Takrent

2,5 l
Art. nr: 629395

 • Tar bort alger, lavar m.m.
 • Orsakar inte missfärgning
 • Räcker till ca 125-150 m²

399 . -
319,20 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 159,60

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 629395
  Garanti 12 månader
  Volym 2,5 l
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Kan vara korrosivt för metaller.

  Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
 • Produktinfo
  Ett takrengöringsmedel som tar bort alger, lavar och annan påväxt så pass effektivt att återetablering tar flera år, vilket innebär ett prydligt tak under lång tid. Medlet verkar skonsamt mot alla takmaterial, etsar inte glasrutor och orsakar inte missfärgning. Efter behandling tar det någon/några månader innan påväxten släpper från taket. 2,5 l koncentrat räcker normalt till ca 125-150 m².