• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
530096

Takrent

4 l
Art. nr: 530096

 • Koncentrat
 • För betong, tegel och plåt
 • Löser upp smuts och beväxningar

199 . -
159,20 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 49,75
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 530096
  Garanti 12 månader
  Åtgång per strykning 5-7 m²
  Volym 4 l
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Kan vara korrosivt för metaller.

  Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  Fara. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Kan vara korrosivt för metaller. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning. Innehåller: Alkylbenzyldimetylammoniumklorid, C12-C16, non-joniska tensider <5% desinfektionsmedel. verksamt ämne: alkylbensyl-dimetylammoniumklorid (90g kg).>
 • Produktinfo

  Koncentrerat rengöringsmedel anpassat för taktvättning!

  Hard Heads taktvätt är ett koncentrerat rengöringsmedel som är speciellt lämpat för rengöring av betong- och tegeltakpannor samt behandlade plåttak i utomhusmiljöer. Medlet löser effektivt upp smuts, alger, lav och andra typer av beväxningar.

  Bruksanvisning:

  1. För att undvika stänk i ögon, ansikte, hud eller omgivning bör medlet appliceras vid vindstilla förhållanden.

  2. Applicera medlet på ytan som ska tvättas.

  3. Låt verka 24 timmar.

  4. Låt väder och vind avlägsna påväxt och smuts eller om omedelbar effekt önskas, borsta rent och spola av den behandlade ytan. Var extra noggrann med att spola bort rester av medlet från växtlighet.

  Dosering och åtgång:

  Blanda 1 del Takrent med 5 delar vatten. Med 1 liter utspädd produkt kan du tvätta cirka 5-7 m², vilket innebär att du på hela dunken med koncentrerat medel (4 liter) kan tvätta cirka 120-168 m².