• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
530096

Takrent

4 l
Art. nr: 530096

 • Koncentrat

Ord. pris
199,-
159,20 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 49,75
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Koncentrerat rengöringsmedel anpassat för taktvättning! Hard Head:s taktvätt är ett koncentrerat rengöringsmedel som är speciellt lämpat för rengöring av betong- samt tegeltakpannor och behandlade plåttak i utomhusmiljöer. Medlet löser effektivt upp smuts, alger, lav och andra typer av beväxningar. Blanda 1 del takrent med 5 delar vatten.

Artikelnummer 530096
Garanti 12 månader
Åtgång per strykning 5-7 m²
Volym 4 l
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Kan vara korrosivt för metaller.

Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Fara
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Mycket giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Kan vara korrosivt för metaller.
Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Innehåller: Non-joniska tensider <=5 %, alanin,n,n-bis (karboxymetyl)- trinatriumsalt><=15%. benzyl-alkyl-dimetylklorid 5-15%>
 • Specifikation

  Artikelnummer 530096
  Garanti 12 månader
  Åtgång per strykning 5-7 m²
  Volym 4 l
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Kan vara korrosivt för metaller.

  Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  Fara
  Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  Mycket giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  Kan vara korrosivt för metaller.
  Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

  Innehåller: Non-joniska tensider <=5 %, alanin,n,n-bis (karboxymetyl)- trinatriumsalt><=15%. benzyl-alkyl-dimetylklorid 5-15%>
 • Produktinfo
  Koncentrerat rengöringsmedel anpassat för taktvättning! Hard Head:s taktvätt är ett koncentrerat rengöringsmedel som är speciellt lämpat för rengöring av betong- samt tegeltakpannor och behandlade plåttak i utomhusmiljöer. Medlet löser effektivt upp smuts, alger, lav och andra typer av beväxningar. Blanda 1 del takrent med 5 delar vatten.