• Fri frakt till varuhus
  • Öppet köp i 30 dagar
  • 15 000 noga utvalda produkter
530093

Tralltvätt

4 l
Art. nr: 530093

  • Koncentrat
  • Räcker till 20-40 m²

Ord. pris
99,90
79,92 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 24,98
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Koncentrerat trallrengöringsmedel! Hard Head:s trallrent är ett högeffektivt, koncentrerat rengöringsmedel som är speciellt lämpat för rengöring av trätrall i utomhusmiljöer. Medlet löser effektivt upp smuts, missfärgningar, beväxningar och andra typer av beläggningar på ca tio minuter. Tralltvätten används med fördel som koncentrat och räcker totalt till ca 20-40 m² beroende på underlagets skick.

Produktdata

Artikelnummer 530093
Garanti 12 månader
Åtgång per strykning 5-10 m²/l
Volym 4 l
Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Varning
Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ansiktsskydd.

VID KONTAKT MED ÖGONEN:
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Innehåller: Kaliumhydroxid.