• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
013388

Klarlack

4 kg
Art. nr: 013388

 • Ingår i Hard Heads golvsystem
 • För lackning av flinggolv
 • Tillverkad i Sverige

699 . -
559,20 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per kg 174,75
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 013388
  Garanti 12 månader
  Färg Transparent
  Övermålningsbar Ja
  Glansvärde 90
  Bindemedel Vattenburen
  Dammtorr 10 h
  Åtgång per strykning 8 m²/kg
  Rekommenderad temperatur vid målning > +12°C
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Orsakar allvarliga ögonskador.

  Förvaras oåtkomligt för barn. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare… Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter. Tvätta händer grundligt efter användning. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
 • Produktinfo

  Klarlack för flinggolv.

  Hard Heads transparenta tvåkomponentslack utgör det sista steget i Hard Heads system för flinggolv inomhus. Tillsammans med Hard Heads golvfärg och färgflingor ger den ett dekorativt och slitstarkt slutresultat.

  Ger en högblank yta

  Den vatten- och epoxibaserade lacken är övermålningsbar efter cirka 10 timmar och ger en högblank yta.

  Ingår i Hard Heads golvsystem

  Klarlacken kan användas tillsammans med Hard Heads golvfärg och färgflingor för att skapa ett dekorativt och slitstarkt golv inomhus. Produkterna är tillverkade i Sverige.