• Fri frakt till varuhus
  • 30 dagar öppet köp
  • 15 000 noga utvalda produkter
502192

Förankringsmassa 2K-Fix

300 ml
Art. nr: 502192

  • Härdningstid: 60 min vid 15 °C

Ord. pris
99,90
79,92 exkl. moms. Pris exkl. frakt.

Leveranstid 2 till 5 arbetsdagar

Se viktig information

Hard Head 2K-Fix är en förankringsmassa som används vid montering av skruvstänger, armeringsjärn , bultar och liknande i mursten, betong och lättbetong. Tuben är en klassisk 300 ml-modell som du med fördel använder i patronspruta. Beroende på material och hålstorlek kan 2K-Fix maximalt belastas med 100-240 kg. Härdningstid: 60 min vid 15 °C.

Produktdata

Artikelnummer 502192
Garanti 1 år
Volym 300 ml
Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.