• Alltid fri frakt till varuhus
 • Fri frakt till ombud från 999.-
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
623184

Elementfärg

400 ml
Art. nr: 623184

 • Med god täckförmåga
 • Luktfri
 • Vattenburen

169 . -
135,20 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 422,50
Produkten kan endast köpas i våra varuhus
Lagerstatus i varuhus
Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 623184
  Garanti 12 månader
  Färg Vit
  Volym 400 ml
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Extremt brandfarlig aerosol. Orsakar allvarlig ögonirritation. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

  Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

  Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.
 • Produktinfo
  Luktfri och vattenburen sprayfärg med snabb torktid, god täckförmåga och härlig sidenglans.