• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
001521

Sprayfärg

400 ml
Art. nr: 001521

 • Vattenbaserad

Produkten har utgått ur sortimentet
Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 001521
  Garanti 12 månader
  Volym 400 ml
  Färg Koppar
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. — Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.
 • Produktinfo
  Vattenbaserad sprayfärg från Hard Head.