• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
623049

Spraylack

400 ml
Art. nr: 623049

 • Blank täcklack
 • För maskiner, verktyg m.m.
 • För inne-/utomhusbruk

99 90
79,92 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 249,75
Produkten kan endast köpas i våra varuhus
Lagerstatus i varuhus
Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 623049
  Garanti 12 månader
  Volym 400 ml
  Färg Silver
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Extremt brandfarlig aerosol. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

  Förvaras oåtkomligt för barn. Kasta innehållet / behållaren i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. — Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

  Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.
 • Produktinfo
  Blank täcklack med utmärkta egenskaper för inne- och utomhusbruk. Snabb torktid, hård UV-resistent yta. Avsedd för lackering av maskiner, verktyg, detaljer på bil etc.