• Fri frakt till varuhus
  • 30 dagar öppet köp
  • 15 000 noga utvalda produkter
004465

Metallprimer

1 liter
Art. nr: 004465

  • Med aktivt rostskydd
  • Applicera med pensel eller roller
  • Vattenburen

Ord. pris
99,90
79,92 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Vattenburen metallprimer med aktivt rostskydd baserat på zink.

Hard Heads primer är avsedd för järn- och stålunderlag samt för lättmetall och galvaniserad plåt. Kan övermålas med de flesta färgtyper som ger ett lufttätt skikt. Applicera med pensel eller roller.

Produktdata

Artikelnummer 004465
Garanti 1 år
Åtgång per strykning 8 m²/l
Rekommenderad temperatur vid målning +5 - +30°C
Torktid 3 h
Volym 1 l
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till…

Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.