• Fri frakt till varuhus
  • Öppet köp i 30 dagar
  • 15 000 noga utvalda produkter
000999

Pigmenterad träolja

Art. nr: 000999

  • Pigmenterad - ger ytan karaktär
  • Ger en starkt vattenavvisande yta
  • Förhindrar mögelpåväxt

Ord. pris
199,-
159,20 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 66,33
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus


Träolja med pigment!

Hard Head:s pigmenterade träolja är träoljan du väljer om du vill olja in utemöbler, snickerier eller liknande och samtidigt vill ge ytan lite karaktär.

Pigmenterad

Pigmenteringen i denna träolja gör att den ger det målade träet en mer speciell karaktär, som du inte får av vanlig, icke pigmenterad träolja. Observera att den transparenta träoljan 000-994 inte är pigmenterad. Oljan är inte avsedd som grundolja och kan därför inte övermålas med färg.

Används utomhus på trä

Denna pigmenterade träolja är anpassad för oljning av obehandlat eller tidigare oljat trä utomhus. Den lämpar sig extra bra för utetrall, staket, trädgårdsmöbler och snickerier. Träoljan är vattenspädbar.

Vattenavvisande yta

Oljan är baserad på naturliga specialoljor samt vattenavvisande ämnen som ger träet en starkt vattenavvisande yta.

Förhindrar mögelpåväxt

Oljan innehåller fungicider som förhindrar mögelpåväxt. Detta gör att ytan håller sig fräsch längre, men innebär också att den inte är lämplig att använda på skärbrädor, träskålar eller andra ytor som kan komma i direkt kontakt med livsmedel.

Artikelnummer 000999
Garanti 12 månader
Bindemedel Linolja
VOC 130 g/l (Kat a/f: 130 g/l (2010))
Densitet 1 kg/l
Volym 3 l
Torrhalt 20 Vol%
Färg Antracitgrå


Förvaras oåtkomligt för barn. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till…

Innehåller 3-jod-2-propynylbutylkarbamat 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.
Innehåller 3-jod-2-propynybutylkarbamat, 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on och blandning (3:1) av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG NR 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG NR 220-239-6].
Kan orsaka en allergisk reaktion.
Förvaras oåtkomligt för barn.
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala bestämmelser.
VOC-gränsvärde (kat. A/f): 130 g/L (2010). Denna produkt innehåller en maximal VOC-halt av <130 g l.>