• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 30 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
005135

Bottenfärg Fabi One

Art. nr: 005135

 • Anpassad för ost och västkusten
 • Passar de flesta båttyper

Ord. pris
199,-
159,20 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 265,33
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Traditionell bottenfärg med koppar, speciellt utvecklad för ost- och västkusten (från Örskär till Norska gränsen). Passar för de flesta båttyper och material, men inte för aluminium. För ostkusten rekommenderas ett skikt per säsong medan det för västkusten behövs minst två skikt.

Artikelnummer 005135
Garanti 12 månader
Åtgång per strykning 9 m²/l
Färg Navy
Volym 750 ml
Brandfarlig vätska och ånga. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. — Rökning förbjuden. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Undvik utsläpp till miljön. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Förvaras svalt. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.
 • Specifikation

  Artikelnummer 005135
  Garanti 12 månader
  Åtgång per strykning 9 m²/l
  Färg Navy
  Volym 750 ml
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Brandfarlig vätska och ånga. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. — Rökning förbjuden. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

  Undvik utsläpp till miljön. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Förvaras svalt. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.
 • Produktinfo

  Traditionell bottenfärg med koppar, speciellt utvecklad för ost- och västkusten (från Örskär till Norska gränsen). Passar för de flesta båttyper och material, men inte för aluminium. För ostkusten rekommenderas ett skikt per säsong medan det för västkusten behövs minst två skikt.