Allt för hemmafixare och proffs.
550182

Polermedel Marine Polish

500 ml
Art. nr: 550182

149,-
119,20 Exkl. moms
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Flytande polermedel med vaxinnehåll som ger hög glans och skydd mot t.ex. saltvatten, solljus och olja på gelcoat och målade ytor. Rengör och polerar i ett moment. För hand- eller maskinpolering (800-1000 rpm) över vattenlinjen. Innehåller inte silikonolja. Matta och oxiderade ytor behandlas först med rubbing.

Produktdata

Artikelnummer 550182
Garanti 1 år
Volym 500 ml
Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Innehållet/behållaren lämnas till… VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.