• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
624026

Alkylatbensin 2-takt

5 l
Art. nr: 624026

 • För trädgårdsmaskiner
 • 2 % helsyntetisk tvåtaktsolja
 • Kan säsongsförvaras

189 . -
Tokbilligt
151,20 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 37,80
Produkten kan endast köpas i våra varuhus
Lagerstatus i varuhus
Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 624026
  Garanti 12 månader
  Volym 5 l
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Extremt brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

  Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. — Rökning förbjuden. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Kasta innehållet / behållaren i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.
 • Produktinfo

  Alkylatbensin med 2 % helsyntetisk tvåtaktsolja!

  Startas 2-taktsbensin är anpassad för luftkylda motorsågar, röjsågar, trimmers samt andra trädgårdsmaskiner.

  Mindre mängder bly, svavel och bensen

  Bensinen är i stort sett är fri från bly, svavel, bensen och aromater.

  Kan säsongsförvaras

  Bensinen kan säsongsförvaras om den lagras svalt och i jämn temperatur.