• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
624027

Alkylatbensin

5 l
Art. nr: 624027

 • För 4-taktsmotorer
 • Fri från svavel, bly
 • Kan säsongsförvaras

169 . -
135,20 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 33,80
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 624027
  Garanti 12 månader
  Volym 5 l
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Extremt brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

  Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. — Rökning förbjuden. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.
 • Produktinfo
  4-takts alkylatbränsle som kan säsongsförvaras! Startas alkylatbensin 4-takt är avsett att användas i gräsklippare, grästrimmers och andra trädgårdsmaskiner med luft-/vattenkylda 4-taktsmotorer. Bränslet är fritt från svavel, bly, bensen samt aromater och tack vare sina egenskaper kan det förvaras under betydligt längre tid än vanlig bensin. Att säsongsförvara bränslet går således alldeles utmärkt.