• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
624048

Alkylatbensin

1 l
Art. nr: 624048

 • För maskiner med tvåtaktsmotor
 • Med helsyntetisk tvåtaktsolja
 • Kan säsongsförvaras

39 90
31,92 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 39,90
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 624048
  Garanti 12 månader
  Volym 1 l
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Extremt brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

  Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. — Rökning förbjuden. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.
 • Produktinfo

  Alkylatbensin med 2,5 % helsyntetisk tvåtaktsolja!

  Startas TC-W3-godkända 2-taktsbensin är anpassad för luftkylda motorsågar, röjsågar, trimmers samt andra trädgårdsmaskiner. TC-W3-godkännandet innebär att den även är idealisk för utombordsmotorer.

  Tc-w3-godkänd

  Bränslet innehåller 2,5 % TC-W3-godkänd helsyntetisk tvåtaktsolja. Den här oljan är godkänd för marina miljöer och kan användas i utombordare såväl som luftkylda trädgårdsmaskinen, såsom motorsågar, röjsågar och trimmers.

  Mindre mängder bly, svavel och bensen

  Bensinen är i stort sett är fri från bly, svavel, bensen och aromater.

  Kan säsongsförvaras

  Startas TC-W3-godkända 2-taktsbensin kan säsongsförvaras, om den lagras svalt och i jämn temperatur.