• Fri frakt till varuhus
  • Öppet köp i 30 dagar
  • 15 000 noga utvalda produkter
713032

Ogräsättika

5 l
Art. nr: 713032

79,90
69,90 Spara 10,-
55,92 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Produkten har utgått ur sortimentet
Se viktig information

Optimalt ogräsmedel för växter som växer på hårdgjorda ytor. Ättiskssyrabakterierna ser till att bladen snabbt blir avsvedda och att ogräs med mindre rotsystem helt försvinner.

Produktdata

Artikelnummer 713032
Garanti 12 månader
Volym 5 l
Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till…

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.