• Fri frakt till varuhus
  • Öppet köp i 60 dagar
  • 15 000 noga utvalda produkter

Hållbar produktlivscykel


För våra produkter och resthantering så har Jula EU:s avfallstrappa i åtanke. Ambitionen är att så långt det går återanvända och återvinna istället för förbränning eller deponi. Detta är ingenting som kommer av sig självt utan ett gediget arbete ligger bakom. Redan i inköpsledet tas beslut som påverkar hur produkten kommer hanteras i resten av kedjan, produkttester, val av råvaror, beslut om förpackning osv. Med våra produkter kan du som kund dessutom laga och förlänga livslängden på trasiga produkter.

För returer av produkter har vi en stor serviceavdelning på vårt centrallager. De finns till för dig som kund men också för att bidra till en mer hållbar utveckling med mer slit och mindre släng. Här dras lärdom av våra produkter. Jula arbetar med ständiga förbättringar och en målsättning att alltid uppfylla kundens behov, tack vare vår serviceverkstad möjliggörs en unik återkoppling till vår kvalitetsavdelning. Det i sin tur gör att Jula blir en tydlig kravställare mot våra leverantörer.

I serviceverkstaden görs även bedömning om produkten skall återanvändas, dvs skickas till outlet eller repareras på annan ort eller om återvinning är mer lämpligt. Varje år repareras produkter av våra kunniga medarbetare och säljs på våra outlets i Eskilstuna eller Skara, allt för att minimera vår miljöpåverkan samt öka resurseffektiviteten.

För återvinning tar Julas sitt ansvar som importör av elektroniska och elektriska produkter till den svenska marknaden genom att samarbeta med El-kretsen. Jula har även andra samarbetspartners som tar hand om våra huvudsakliga avfallsfraktioner såsom wellpapp, plast, trä och metall.