• Fri frakt till varuhus
  • Öppet köp i 60 dagar
  • 15 000 noga utvalda produkter

Helhetsperspektivet

Jordglob

Råvaruframställning

Jula strävar mot en större medvetenhet kring valet av råvaror i produkterna. Hållbarhetsperspektivet får en allt större del i vilka råvaror som används.

Till exempel vill vi hellre sälja en LED-lampa istället för en lågenergilampa för att därigenom hjälpa kunden att få bort användning av exempelvis kvicksilver utan att för den skull försämra funktion eller pris.

Att uppnå ett hållbarare resursutnyttjande är ett ständigt pågående arbete.

Tillverkning 

Socialt ansvar och etik
För att nå ett långsiktigt hållbart samhälle ligger det i Julas intresse att upprätthålla bra arbetsförhållanden. Det är således Julas moraliska ansvar att våra leverantörer och underleverantörer också efterlever detta.

Julas 13 000 produkter tillverkas hos leverantörer i Asien, Europa och Sverige. Det är ett ständigt pågående arbete och en stor utmaning att säkerställa att sociala och miljömässiga villkor följs hos alla leverantörer och hos deras underleverantörer. De vanligast förekommande problemen finns inom områdena hälsa och säkerhet, arbetstider, löner och miljö.

Arbetet med hållbarhet i vår leverantörskedja är baserad på Julas uppförandekod. Syftet med koden är att fastställa och följa allmänna principer och deklarationer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö samt att ställa våra egna krav på leverantörerna. Läs mer om Julas uppförandekod här (pdf). 

Kontroll av leverantörer
Vi kontrollerar och mäter våra leverantörers efterlevnad av vår uppförandekod genom revisioner. Dessa görs med Julas interna personal eller externa revisorer. 

Men att mäta utgör bara grunden. Medvetenhet, förtroende och ständig utveckling är grundläggande för en fortsatt tillväxt tillsammans med leverantörerna. Jula har påbörjat arbete med utbildningar tillsammans med leverantörer och agenter för att visa på fördelarna med sociala och miljömässiga förbättringar samt att se vinsten med bra arbetsförhållanden.

Kvalité
Vi tror att nöjda leverantörer med nöjda medarbetare i slutändan ger bra kvalité. Leverantören ger Jula bevis på att alla lagkrav samt att alla Julas egna krav uppfylls.

Dessutom genomför Jula själv ett stort antal tester på importerade produkter. Tester genomförs även av oberoende testinstitut. Allt med syfte att upprätthålla kvalité.

Vårt mål att är att från början välja rätt material och produkt och att ständigt ersätta med bättre alternativ.

Transporter 

Alla Julas transporter från Kina går med så kallad ”Slow shipping”. Slow shipping innebär enkelt förklarat att fartyget kör långsammare vilket ger lägre bränsleförbrukning.

En hög fyllnadsgrad i containrar och på pallar är en god affär både miljömässigt och ekonomiskt.

Sedan september 2013 transporteras varorna från Göteborgs hamn till Skara centrallager med tåg.

Distributionen från centrallager till varuhus sker idag med lastbil. I upphandling av transporter ställer Jula specifika miljökrav. 

Lager
Energin till Julas centrallager och huvudkontor i Skara kommer huvudsakligen från vindkraft. Jula äger vindkraftsandelar som motsvarar ca 80 % av elförbrukningen.

Uppvärmning av Julas centrallager och huvudkontor sker genom bergvärme. 58 borrhål med ett totalt borrdjup på över åtta kilometer.

Hela Julas centrallager och huvudkontor är försett med automatik (rörelsesensorer och div. energisparande lösningar) som syftar till att minimera resursförbrukningen.

Varuhus 

För att uppnå ständiga förbättringar mäter Jula resursförbrukning i form av energi och avfall i alla butiker.

För att få en förbättrad överblick och större möjlighet till ökad återvinning och minskad energianvändning, planerar Jula att centralisera både energimätning och återvinning av avfall.

Ett område som Jula är aktivt inom är hantering av kemiska produkter och kemikalier i produkter, både när det gäller sortimentet och arbetsmiljö. 

Jula reducerar även CO2-utsläpp genom försäljning av miljöplastsäckar.

Kund / Användning 

I Julas sortiment finns ett stort antal produkter som på olika sätt sparar energi åt konsumenten.

Jula har exempelvis ett stort sortiment LED-produkter. Solpaneler, påslösa dammsugare och värmeväxlare är andra exempel på energibesparande produkter.