• Alltid fri frakt till varuhus
  • Fri frakt till ombud från 999.-
  • Öppet köp i 60 dagar
  • 15 000 noga utvalda produkter

Resan mot klimatneutralitet

klimatneutralitet.jpg

Att vara ett företag i expansion och samtidig arbeta för att minska sin klimatpåverkan är en utmaning. Vår varuhusexpansion fortsätter och utvecklingen av webb-, app- och e-handelslösningar intensifieras.

Det sker samtidigt som vi arbetar för vårt långsiktiga mål, att bli klimatneutrala senast år 2030.

Inom scoopet för beräkningarna av vårt klimatavtryck ingår energianvändning och transporter. Under året har ett antal aktiviteter genomförts och vi ser tydliga effekter på det arbete vi lägger ner.

 

Effektiv energianvändning

Julas målsättning är att all energi vi köper kommer från förnyelsebara källor och den totala andelen el från förnyelsebara källor som Jula AB köper uppgår till 85%. Under 2020 gjorde Jula ytterligare investeringar för att byta ut varuhusens belysning till energieffektiv LED. Det pågår även ett test med ett styr­system för att hitta den optimala ljusstyrkan i olika delar av ett varuhus och effektivisera ytans energiutnyttjande. Ytterligare en etapp av vårt centrallager i Skara har också uppgraderats med LED-belysning.

Dessa insatser har minskat energiförbrukningen för varuhus och centrallager från 47 681 MWh 2019 till 46 282 MWh under 2020 och inneburit en minsk­ning av utsläppen från 6 221 ton koldioxid 2019 till 5 614 ton koldioxid 2020.

Koncernen har också utökat sin vindkraftspark med ytterligare två vindkraftverk. Den totala kapaciteten för verken är 24 602 MWh vilket motsvarar drygt 50% av den energi Jula använde under 2020.

Julas centrallager har byggs ut med ytterligare 27 500 kvadrat­meter där stor hänsyn till energieffektivitet har tagits genom att kraven för Green Building uppfylls. Taket på tillbyggnaden har även förberetts för solceller som ska installeras under 2021.

 

Effektiva transporter

Effektiva transporter är centralt för att säkra vår varupåfyllnad och hålla låga priser på våra produkter. Det är också ett sätt att ta ansvar för vår klimatpåverkan.

Genom ett nära samarbete med våra transportörer har Jula ställt tydliga krav på att deras fordonsflotta ska förberedas för fossilfria alternativ och senast 2025 ska 100% av Julas transporter ut till varuhusen kunna ske med fossilfria transporter. För att skapa förutsättningar för detta har Jula investerat i en miljödieseltank som placerats på lastbilsparke­ringen utanför centrallagret i Skara där våra speditörer kan tanka HVO. Även våra egna personalbilar och poolbilar ska på sikt kunna tankas här.

 

Ett tåg kommer lastat

Under 2020 utsågs Jula till ”Årets Logistiksatsning” av Retail Awards. Motiveringen löd:

"Jula har på egen hand gjort det många drömmer om. På ett nytänkande, effektivt och miljömässigt fördelaktigt sätt har stora delar av godsflödet flyttats över till en innovativ järnvägslösning."

Jula AB nyttjar systerbolaget Jula Logistics tågvagnar och torrhamn i Falköping. I början av 2020 blev Jula Logistics Sveriges största tåg­pendel då inte mindre än 29 tåg transporterades tur och retur Göteborg – Falköping, vilket innebär 58 transporter. I mars 2020 kom även beskedet att en Norrlandspendel kan öppnas från Falköping. Redan idag förses tre av Julas varuhus i Norrland genom tågtransport men vi ser att vi kan koppla på ytterligare fyra butiker i Norge samt ännu fler i norra delen av Sverige på sikt.