Allt för hemmafixare och proffs.
504764

Rostätare Carosol

300 ml
Art. nr: 504764

99,90
79,92 Exkl. moms
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Enkel och effektiv kemisk rostlösare som avlägsnar rost och skapar en plåtren yta utan att du behöver slipa eller skrapa. Rostätaren kan även användas för kalkborttagning på syratåliga ytor samt för vitrostavlägsning på metall.

Produktdata

Artikelnummer 504764
Garanti 1 år
Volym 300 ml
Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten