• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
000153

Kallavfettning

1 l
Art. nr: 000153

 • Effektivt avfettningsmedel
 • Svensktillverkat

49 90
39,92 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 49,90
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Supereffektivt kallavfettningsmedel tillverkat i Sverige! Hamrons kallavfettning är medlet du tar fram när det vanliga avfettningsmedlet inte räcker till. Det är nämligen expert på att ta bort asfaltsfläckar, saltrester, flygrost och annan extremt krävande smuts. Formulan (petroluembaserad) ser till att behandlade ytor blir riktigt rena och redo för tvätt. Medlet är tillverkat i Sverige.

Artikelnummer 000153
Garanti 12 månader
Volym 1 l
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Framkalla INTE kräkning. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
 • Specifikation

  Artikelnummer 000153
  Garanti 12 månader
  Volym 1 l
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

  Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Framkalla INTE kräkning. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

  Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
 • Produktinfo
  Supereffektivt kallavfettningsmedel tillverkat i Sverige! Hamrons kallavfettning är medlet du tar fram när det vanliga avfettningsmedlet inte räcker till. Det är nämligen expert på att ta bort asfaltsfläckar, saltrester, flygrost och annan extremt krävande smuts. Formulan (petroluembaserad) ser till att behandlade ytor blir riktigt rena och redo för tvätt. Medlet är tillverkat i Sverige.