• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
005852

Rostlösare Xtreme Surface Rust Remover

750 ml
Art. nr: 005852

 • Syrafri
 • Skadar ej lacken

299 . -
239,20 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Produkten kan endast köpas i våra varuhus
Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 005852
  Garanti 12 månader
  Volym 750 ml
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Skadligt vid förtäring. Kan orsaka allergisk hudreaktion.

  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Kasta innehållet / behållaren i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.
 • Produktinfo
  Xtreme Surface Rust Remover från Sonax är ett syrafritt medel som tar bort lösa metallpartiklar från lackade ytor. Effektivt mot flygrost, rostfläckar och industridamm.