Allt för hemmafixare och proffs.
600526

Bensintillsats Ultra 5-in-1

400 ml
Art. nr: 600526

299,-
239,20 Exkl. moms

Leveranstid 2 till 5 arbetsdagar

Se viktig information

Dynamit på flaska för din bensindrivna bil! STP Ultra 5-in-1 är en korrosionshämmande och oktanhöjande bensinbooster som är utvecklad för att ge högeffektiv motorrengöring. Resultatet är häpnadsväckande - med renare motordelar minskar friktionen vilket leder till prestandaåterställning, minskade utsläpp samt förbättrad bränsleekonomi (upp till hela 4,2 %) och effekt (upp till hela 6 %). Flaskan innehåller också STP:s Wearguard Technology® som ser till att bränslepump och insprutningsmunstycken återfår smörjning, något som minskar slitaget avsevärt. STP Ultra 5-in-1 är, kort och gott, kungen av bränsletillsatserna! En flaska används med fördel var 650:e mil alternativt i samband med oljebyte.

Produktdata

Artikelnummer 600526
Garanti 1 år
Volym 400 ml
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare Framkalla INTE kräkning. Innehållet/behållaren lämnas till…

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.