Allt för hemmafixare och proffs.
001159

Motorrengöring Injector Cleaner

200 ml
Art. nr: 001159

69,90
55,92 Exkl. moms
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Akuthjälp mot ryckig gång och startproblem. Tar bort beläggning på ventiler i insprutningsmunstycken. För bensinmotorer.

Produktdata

Artikelnummer 001159
Volym 200 ml
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare Framkalla INTE kräkning. Innehållet/behållaren lämnas till…