Allt för hemmafixare och proffs.
001160

Motorrengöring Diesel Injection Trim

200 ml
Art. nr: 001160

69,90
55,92 Exkl. moms
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Dieselmotoranpassat medel som förhindrar avlagringar i insprutningsmunstycken/spridare/ventiler samt smörjer/förhindrar frysning i bränslesystemet.

Produktdata

Artikelnummer 001160
Volym 200 ml
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare Framkalla INTE kräkning. Innehållet/behållaren lämnas till…