Allt för hemmafixare och proffs.
600522

Motorrengöring Complete System Cleaner Diesel

400 ml
Art. nr: 600522

199,-
159,20 Exkl. moms
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Complete System Cleaner rengör hela bränslesystemet från avlagringar och tar dessutom hand om eventuellt kondensvatten i tanken. Kan användas i alla dieselbilar - även de med partikelfilter.

Produktdata

Artikelnummer 600522
Garanti 1 år
Volym 400 ml
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare Framkalla INTE kräkning. Innehållet/behållaren lämnas till…

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.