Allt för hemmafixare och proffs.
629099

Packning på tub

80 ml
Art. nr: 629099

79,90
63,92 Exkl. moms

Leveranstid 2 till 5 arbetsdagar

Se viktig information

Ger en säker tätning och används där elastisk, vibrationssäker packning behövs. Resistent mot kemikalier, dock inte bensin. -54 till +205 °C.

Produktdata

Artikelnummer 629099
Volym 80 ml
Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Misstänks kunna orsaka cancer.

Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till…