Allt för hemmafixare och proffs.
624025

2-taktsolja Supersyntet

1 l
Art. nr: 624025

99,90
79,92 Exkl. moms
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Syntetbaserad och 2-taktsolja, TC-W3 godkänd. För motorer med höga effektuttag. Tändstift och förbränningsrum hålls rena. Skyddar mot cylinderrepning, smörjer även vid höga temperaturer och i sträng kyla. För blandning i bensin eller separatsmörjning.

Produktdata

Artikelnummer 624025
Volym 1 l
Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Innehållet/behållaren lämnas till…