• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
007984

Multispray WD-40

600 ml
Art. nr: 007984

 • Flexrör
 • Stoppar gnissel, rengör m.m.
 • Smörjer kärvande mekanismer

199 . -
159,20 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 331,67
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 007984
  Garanti 12 månader
  Volym 600 ml
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. — Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…
 • Produktinfo

  Rostlösare med flexrör!

  WD-40 stoppar gnissel, rengör och skyddar, startar fuktiga motorer, löser upp rostiga delar och smörjer kärvande mekanismer. Den här effektiva och omåttligt populära multisprayen kan nu appliceras med förfinad teknik, tack vare flexröret!