Allt för hemmafixare och proffs.
629415

Metallfri pasta

100 ml
Art. nr: 629415

99,90
79,92 Exkl. moms

Leveranstid 2 till 5 arbetsdagar

Se viktig information

Förhindrar fastbränning och fastrostning mellan metalldelar på grund av extrema temperaturer. Utmärkt för t.ex. flänsar, skivbromsar, bultar, tändstift och axlar.

Produktdata

Artikelnummer 629415
Garanti 1 år
Volym 100 ml
Temperaturområde -40 - +1400 °C
Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador.

Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare… VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.