Allt för hemmafixare och proffs.
221026

Moss-/algtvätt

2,5 l
Art. nr: 221026

199,-
159,20 Exkl. moms
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

För rengöring av tegel, sten och trä. Tar bort mossa och alger.

Produktdata

Artikelnummer 221026
Volym 2,5 l
Orsakar allvarliga ögonskador.

Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till…