• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
629069

Bilvax

250 ml
Art. nr: 629069

 • Flytande hårdvax
 • Mycket bra långtidsskydd
 • Polermedelsfritt

129 . -
103,20 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 516.-
Produkten kan endast köpas i våra varuhus
Lagerstatus i varuhus
Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 629069
  Garanti 12 månader
  Volym 250 ml
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

  Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. — Rökning förbjuden. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Kasta innehållet / behållaren i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.

  Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
 • Produktinfo
  Långtidsskyddande hårdvax i flytande form! Sonax flytande hårdvax är ett mycket hållbart och kvalitativt bilvax avsett för nya eller nypolerade metallic- samt solidlacker. Det fungerar utmärkt att använda på alla typer av fordon. Vaxet ger strålande glans och har riktigt bra långtidsskydd mot oxidation, vägsalt, korrosion samt påverkan från luftföroreningar. Det är också schampofast och klarar uppskattningsvis cirka 30 st. handtvättar utan att mattas. Sonax flytande hårdvax är helt fritt från polermedel och tillverkat i Tyskland.