• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 30 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
629069

Bilvax

250 ml
Art. nr: 629069

 • Flytande hårdvax
 • Mycket bra långtidsskydd
 • Polermedelsfritt

Ord. pris
129,-
103,20 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Långtidsskyddande hårdvax i flytande form! Sonax flytande hårdvax är ett mycket hållbart och kvalitativt bilvax avsett för nya eller nypolerade metallic- samt solidlacker. Det fungerar utmärkt att använda på alla typer av fordon. Vaxet ger strålande glans och har riktigt bra långtidsskydd mot oxidation, vägsalt, korrosion samt påverkan från luftföroreningar. Det är också schampofast och klarar uppskattningsvis cirka 30 st. handtvättar utan att mattas. Sonax flytande hårdvax är helt fritt från polermedel och tillverkat i Tyskland.

Produktdata

Artikelnummer 629069
Garanti 12 månader
Volym 250 ml
Brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. — Rökning förbjuden. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare Framkalla INTE kräkning. Innehållet/behållaren lämnas till…

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Liknande produkter

 • Schampo och vax i en produkt
 • Innehåller carnaubavax
 • Perfekt för underhållsvaxning
129,-
 • Tar bort repor på plaster
 • Med poleringspartiklar
 • Inga hälsovådliga ingredienser
79,90
 • Lättarbetat sprayvax
 • För både torra och våta ytor
 • Innehåller carnaubavax
149,-