• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
629344

Hårdvax

300 ml
Art. nr: 629344

 • Lättarbetat
 • Tillverkat i Sverige

29 90
Spara 20.-
23,92 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 99,67
Ord. pris 49,90
Produkten kan endast köpas i våra varuhus
Lagerstatus i varuhus
Se viktig information


 • Specifikation

  Artikelnummer 629344
  Garanti 12 månader
  Volym 300 ml
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

  Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. — Rökning förbjuden. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Undvik utsläpp till miljön. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Framkalla INTE kräkning. Kasta innehållet / behållaren i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.

  Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
 • Produktinfo
  Ett lättarbetat hårdvax som alltid ger perfekt resultat. Det är inte bara idealiskt på bilen utan kan med fördel användas till plastmöbler, husvagnen, motorcykeln och andra prylar. Vaxet är producerat i Sverige.