Allt för hemmafixare och proffs.
629044

Kromglans Silver Chrome

300 ml
Art. nr: 629044

99,90
79,92 Exkl. moms
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Rengör, återställer och skyddar kromdetaljer och kromlister.

Produktdata

Artikelnummer 629044
Volym 300 ml
Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till…