Allt för hemmafixare och proffs.
629068

Rubbing

250 ml
Art. nr: 629068

  • Flytande rubbing
  • Verkar främst på kemisk väg
  • Djuprengörande

129,-
103,20 Exkl. moms
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Djuprengöring för repad lack! Om den en gång så glänsande lacken blivit fylld med smårepor, märken och riktigt svårt inbiten smuts kan Sonax flytande rubbing hjälpa. Detta effektiva medel djuprengör matta, svårt oxiderade samt repade lackytor och återger den ursprungliga glansen och lystern i färgen. Eftersom Sonax flytande rubbing verkar främst på kemisk väg och innehåller mindre aggressiva polerkorn är den betydligt mer lättarbetat än fasta rubbingar. Medlet fungerar utmärkt på solidlacker och ska användas enbart med försiktighet på klarlackade ytor som till exempel metalliclacker. För extra bra resultat och långtidsverkade skydd kan behandlingen kompletteras med exempelvis flytande hårdvax. Sonax flytande rubbing är tillverkad i Tyskland.

Produktdata

Artikelnummer 629068
Volym 250 ml
Brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Orsakar skador på det centrala nervsystemet genom lång eller upprepad exponering. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. — Rökning förbjuden. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Sök läkarhjälp vid obehag. Innehållet/behållaren lämnas till…

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.