Allt för hemmafixare och proffs.
624118

Smådelstvätt

3 l
Art. nr: 624118

149,-
119,20 Exkl. moms

Leveranstid 2 till 5 arbetsdagar

Se viktig information

Startas smådelstvätt är ett luktfritt avfettningsmedel som används för rengöring av motor- och maskindelar i verkstadstvättar och smådelstvättar, exempelvis smådelstvätten 619-625. Om man låter delarna dropptorka efter tvättning bildas en tunn rostskyddande hinna. Rengöringsmedlet emulgerar med vatten och kan därmed även sköljas bort.

Produktdata

Artikelnummer 624118
Garanti 1 år
Volym 3 l
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till…