• Alltid fri frakt till varuhus
 • Fri frakt till ombud från 999.-
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
020958

Alg-/mögelborttagning

5 l
Art. nr: 020958

 • För inom- och utomhusbruk
 • För alla typer av ytor
 • Långtidsverkande

399 . -
319,20 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 79,80
Produkten kan endast köpas i våra varuhus
Lagerstatus i varuhus
Se viktig information

 • Specifikation
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Orsakar allvarliga ögonskador. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

  Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.
 • Produktinfo

  Alg- och mögelborttagning för alla ytor!

  Vill du ha snygga och rena ytor fria från mögel och alger? Motverka angrepp av mögel och alger var du än behöver med alg- och mögelborttagning från Hard Head. Perfekt för underlag som exempelvis altan, markplattor, stenmur och olika textilier.

  För inom- och utomhusbruk

  Medlet går alldeles utmärkt att använda både inom- och utomhus – på alla ytskikt och material.

  Fungerar på alla ytor

  Vare sig det är taket, fasaden eller markytan och oavsett om det är obehandlad eller behandlad yta, så blir jobbet gjort med alg- och mögelborttagningen!

  Långtidsverkan

  Mögelsaneringen dödar påväxt av alger och mögel – och ger även ett långvarigt skydd som motverkar nya angrepp.