• Alltid fri frakt till varuhus
 • Fri frakt till ombud från 999.-
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
020978

Alg-/mögeltvätt

5 l
Art. nr: 020978

 • Löser upp alger på 10 minuter
 • Desinficerande och rengörande
 • För fasadtvätt inför ommålning

129 . -
103,20 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 25,80
Produkten kan endast köpas i våra varuhus
Lagerstatus i varuhus
Se viktig information

 • Specifikation
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Kan vara korrosivt för metaller. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.
  Varning
  Verksam beståndsdel:: Alkylbenzyldimetylammoniumklorid, C12-16
  Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Kan vara korrosivt för metaller. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet / behållaren lämnas till insamlingsanläggning för farligt avfall
  <5% nonjoniska surfaktanter,><5 % desinfektionsmedel>
 • Produktinfo

  Alg- och mögeltvätt för utomhusbruk.

  Koncentrerat antimögelmedel! Hard Heads mögel- och algtvätt är ett desinficerande, koncentrerat rengöringsmedel som snabbt avlägsnar alger och mögelangrepp från trä, metall, sten, betong och tegel i utomhusmiljöer. Mögeltvätten löser upp alger och mögel på ca tio minuter.

  Kan användas som fasadtvätt innan målning

  Det kan med fördel användas som fasadtvätt inför ommålning. Medlet används normalt i utspädd form men vid svartmögelangrepp bör det användas i koncentrerad form.