• Alltid fri frakt till varuhus
 • Fri frakt till ombud från 999.-
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
020979

Betong-/stentvätt

1 l
Art. nr: 020979

 • För sten, betong och tegel
 • Verkar på 10 minuter
 • Koncentrat

59 90
47,92 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 59,90
Produkten kan endast köpas i våra varuhus
Lagerstatus i varuhus
Se viktig information

 • Specifikation
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Kan vara korrosivt för metaller. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

  Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.
 • Produktinfo

  Rengöringsmedel för sten, betong och tegel!

  Gör rent utomhus med detta effektiva rengöringsmedel från Hard Head. Medlet desinficerar och tar bort smuts, missfärgningar, beväxningar och andra typer av beläggningar på endast tio minuter.

  Spädes ut med vatten

  Rengöringsmedlet är ett koncentrat som spädes ut med vatten. För att bekämpa tuffare angrepp, så som vid svartmögel, kan det användas i koncentrerad form.