Allt för hemmafixare och proffs.
530075

Fasadtvätt

5 l
Art. nr: 530075

  • Effektiv och högkoncentrerad men ändå biologiskt nedbrytbar
  • Utmärkt att använda före målning eller putsning

299,-
239,20 Exkl. moms

Leveranstid 2 till 5 arbetsdagar

Se viktig information

För enkel och effektiv rengöring av fasader och andra ytor utomhus. Före målning, putsning eller för att få en ren fasad. Högkoncentrerad och biologiskt nedbrytbar.

Produktdata

Artikelnummer 530075
Garanti 1 år
Volym 5 l
Orsakar allvarliga ögonskador.

Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare…