• Alltid fri frakt till varuhus
 • Fri frakt till ombud från 999.-
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
020976

Takrent

2,5 l
Art. nr: 020976

 • Tar bort alger, lavar m.m.
 • Orsakar inte missfärgning
 • Munstycke ingår

349 . -
279,20 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 139,60
Produkten kan endast köpas i våra varuhus
Lagerstatus i varuhus
Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 020976
  Garanti 12 månader
  Volym 2,5 l
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Orsakar allvarliga ögonskador. Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

  Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • Produktinfo

  Takrent som tar bort oönskad påväxt.

  För ett prydligt tak under lång tid! Hard Heads takrenöringsmedel tar bort alger, lavar och annan påväxt så pass effektivt att återetablering tar flera år. Medlet räcker till cirka 125-150 m².

  Orsakar inte missfärgning

  Medlet verkar skonsamt mot alla takmaterial, etsar inte glasrutor och orsakar inte missfärgning.

  Munstycke medföljer

  Ett munstycke som underlättar appliceringen ingår. Efter behandling tar det någon eller några månader innan påväxten släpper från taket.

  Bruksanvisning:

  1. För att undvika stänk i ögon, ansikte, hud eller omgivning bör medlet appliceras vid vindstilla förhållanden.

  2. Applicera medlet på ytan som ska tvättas.

  3. Låt verka 24 timmar.

  4. Låt väder och vind avlägsna påväxt och smuts eller om omedelbar effekt önskas, borsta rent och spola av den behandlade ytan. Var extra noggrann med att spola bort rester av medlet från växtlighet.