• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
020976
Nyhet

Takrent

2,5 l
Art. nr: 020976

 • Tar bort alger, lavar m.m.
 • Orsakar inte missfärgning
 • Munstycke ingår

299 . -
239,20 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 119,60
Produkten kan endast köpas i våra varuhus
Lagerstatus i varuhus
Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 020976
  Garanti 12 månader
  Volym 2,5 l
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

  Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Kasta innehållet / behållaren i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.
 • Produktinfo

  Takrent som tar bort oönskad påväxt.

  För ett prydligt tak under lång tid! Hard Heads takrenöringsmedel tar bort alger, lavar och annan påväxt så pass effektivt att återetablering tar flera år. Medlet räcker till cirka 125-150 m².

  Orsakar inte missfärgning

  Medlet verkar skonsamt mot alla takmaterial, etsar inte glasrutor och orsakar inte missfärgning.

  Munstycke medföljer

  Ett munstycke som underlättar appliceringen ingår. Efter behandling tar det någon eller några månader innan påväxten släpper från taket.