• Alltid fri frakt till varuhus
 • Fri frakt till ombud från 999.-
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
020977

Takrent

5 l
Art. nr: 020977

 • Koncentrat
 • För betong, tegel och plåt
 • Löser upp smuts och påväxt

269 . -
215,20 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 53,80
Produkten kan endast köpas i våra varuhus
Lagerstatus i varuhus
Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 020977
  Garanti 12 månader
  Åtgång per strykning 5-7 m²/l
  Volym 5 l
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  Fara
  Verksam beståndsdel: Alkyl(C12-16) dimetylbenzylammoniumklorid 96 g/kg,
  Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Kan vara korrosivt för metaller. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten / duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
  5-10% nonjoniska surfaktanter, <5 % desinfektionsmedel>
 • Produktinfo

  Koncentrerat rengöringsmedel anpassat för taktvättning!

  Hard Heads taktvätt är ett koncentrerat rengöringsmedel som är speciellt lämpat för rengöring av betong- och tegeltakpannor samt behandlade plåttak i utomhusmiljöer. Medlet löser effektivt upp smuts, alger, lav och andra typer av beväxningar.

  Bruksanvisning:

  1. För att undvika stänk i ögon, ansikte, hud eller omgivning bör medlet appliceras vid vindstilla förhållanden.

  2. Applicera medlet på ytan som ska tvättas.

  3. Låt verka 24 timmar.

  4. Låt väder och vind avlägsna påväxt och smuts eller om omedelbar effekt önskas, borsta rent och spola av den behandlade ytan. Var extra noggrann med att spola bort rester av medlet från växtlighet.

  Dosering och åtgång:

  Blanda 1 del Takrent med 5 delar vatten. Med 1 liter utspädd produkt kan du tvätta cirka 5-7 m², vilket innebär att du på hela dunken med koncentrerat medel (4 liter) kan tvätta cirka 120-168 m².